Detail produktu

Měřící soustava pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem

SCHEJBAL, J. BELÁK, M. BRADÁČ, A. SEMELA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Soustava pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem sestává z kamerového systému, polopropustného infra zrcadla a fixačního zařízení. Toto zařízení je upevněno na hlavu sledovaného řidiče a pomocí kamerového systému je snímáno jak zorné pole před řidičem, tak přes polopropustné zrcadlo v IR spektru i zornička oka. Součástí soustavy je i Bluetooth bezdrátový OBD2 modul, který po připojení na diagnostické rozhraní vozidla umožní přijímat informace o dynamických parametrech vozidla. Jak kamerový systém upevněný na sledovaném objektu-řidiči, tak OBD2 modul jsou připojeny k notebooku, kde v reálném čase probíhá s pomocí open source software vyhodnocení pohledu oka na přesné konkrétní místo v zorném poli řidiče a pomocí námi vyvinutého modulu k tomuto software jsou zaznamenávána současně i volitelná vozidlová data, která jsou implementována do pořízeného videozáznamu. Výstupem pro další zkoumání a vyhodnocování je tedy videozáznam, kde je na každém snímku vidět jak přesný směr pohledu řidiče, tak stavové veličiny jeho vozidla v daném okamžiku.

Klíčová slova

měřící přístroj, vyhodnocení reakcí, čas pozorování, eyetracking, OBD2

Datum vzniku

31. 1. 2014

Umístění

ÚSI VUT v Brně, Údolní 53, 60200 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www