Detail projektu

Erozní procesy a jejich vliv na produkční schopnost půd a navrhování protierozních opatření v procesu pozemkových úprav

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2017

Označení

QJ1320157

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“

- plně financující (2013-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

PAVLÍK, F.; DUMBROVSKÝ, M. Influence of landscape retention capacity upon flood processes in Jičínka river basin. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, vol. 62, no. 1, p. 191-199. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; DUMBROVSKÝ, M.; DRBAL, K. The Assessment of Level of Flash Floods Threat of Urbanised Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 65, no. 2, p. 519-526. ISSN: 1211-8516.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L. The influence of different technologies of soil processing on infiltration properties of soil in the cambisols area of the Opava district. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 5, p. 1495-1505. ISSN: 1211-8516.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V. et al. Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment. Soil and Water Research, 2015, vol. 10, no. 1, p. 49-55. ISSN: 1801-5395.
Detail

ŽABENSKÁ, A.; DUMBROVSKÝ, M. Changes of Soil Aggregate Stability as a Result of the Effect of Freeze-thaw Cycles. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 4, p. 1211-1218. ISSN: 1211-8516.
Detail

SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; DUMBROVSKÝ, M.; UHROVÁ, J.; BEDNÁŘ, M. The Influence of Conservation Measures, Limiting Soil Degradation, on the Quality of Surface Water Resources. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 10, p. 275-280. ISSN: 1307-6892.
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.; Vysoké učení technické v Brně: Přenosný dešťový simulátor. 27746, užitný vzor. (2015)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G3 - GIS; Vzorová mapa erozního ohrožení - stávající stav - GIS - G3. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G4 - línie; Vzorová mapa erozního ohrožení - G4 - výpočtové linie. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 8/2017-SPU/O; Plán společných zařízení G4- erozní ohroženost plošná - návrh. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: 4/2013; Mapa erozního smyvu po zhutnění půdy. Vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Ústav vodního hospodářství, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Podluží-hydro; Mapa hydrologických poměrů v Mikroregionu Podluží. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Hodonínsko-hydro; Mapa hydrologických poměrů v Mikroregionu Hodonínsko. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: Hodonínsko-eroze; Mapa erozní ohroženosti zemědělských půd vodní erozí v Mikroregionu Hodonínsko. VUT v Brně, FAST, ÚVHK. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G5; Hlavní výkres PSZ - G5. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; LARIŠOVÁ, L.: Eroze - CN; Eroze - CN. Ústav vodního hospodářství krajiny. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php. (software)
Detail

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.: G3 línie; Vzorová mapa erozního ohrožení - stávající stav - výpočtové linie - G3. VUT v Brně, FAST, ÚVHK, Žižkova 17, 602 00 Brno. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail