Detail patentu

Přenosný dešťový simulátor

DUMBROVSKÝ, M. LARIŠOVÁ, L.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Přenosný dešťový simulátor se skládá z postřikovače, který má ve čtvercovém dně rastr otvorů, dále ze stojanu opatřeného nivelizací a ze základového rámu s odtokovou rampou. Podstata simulátoru spočívá v tom, že otvory ve dně postřikovače jsou opatřeny vnitřními závity a jsou v nich zašroubovány trysky opatřené vnějšími závity. Stojan o čtvercovém půdorysu je s výhodou tvořen čtyřmi stěnami z organického skla propojenými rozebíratelně, přičemž je vespod na dvou sousedících rozích opatřen nivelizačními šrouby.

Klíčová slova

simulátor deště, eroze půdy, infiltrace, půdní erodovatelnost

Číslo patentu

27746

Datum zápisu

26.01.2015

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty