Detail projektu

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnení

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2015

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2011-08-29 - 2015-12-31)

Označení

TA01031297

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2015)

Výsledky

HAVLÍČEK, P.; ZBOŘIL, J. Wear of the Railway Turnout Frogs Made of Explosive Hardened Hadfield steel. In Metal 2013 Conference proceedings. Ostrava: TANGER, 2013. p. 59-59. ISBN: 978-80-87294-39-0.
Detail

SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; PLÁŠEK, O.; KALA, J. Numerical Analysis of Dynamical Response in Railway Switches and Crossings. In Applied System Innovation - Proceedings of the International Conference on Applied System Innovation, ICASI 2015. Osaka, Japonsko: 2015. p. 1163-1168. ISBN: 9781138028937.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J. Measurement of Wheel and Guiding Forces on the Tracks. In EAN 2014. Mariánské Lázně, Česká republika: 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-261-0376-9.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Investigation of Stress in the Railway Substructure in the Turnout. In 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. 1. Praha CR: CTU Prague, 2015. p. 372-379. ISBN: 978-80-01-05735-3.
Detail

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; SADLEKOVÁ, D. Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 10, s. 242-247. ISSN: 1210-4027.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Nová železniční technika, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 17-23. ISSN: 1210-3942.
Detail

HAVLÍČEK, P. Kontrola komponent železničních výhybek pomocí 3D skeneru EXAscan. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 3, s. 24-28. ISSN: 1210-3942.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S_2012_1; Hladina provozní expozice. ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_1. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: FV_2011_3; Měřící kolík. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_3. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S_2012_2; Software k analýze pohybového a dynamického chování výhybek Software k analýze pohybového a dynamického chování výhybek. ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2012_2. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.: The collection of research data from measurements of selected dynamic properties of railway switches. (výzkumná data)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2015_1; Modifikovaný měřicí kámen. V konstrukco modelu kolejového roštu v hale H střediska ADMAS, Purkyňova 139, 612 00 Brno Místnost C161, Veveří 95, 602 00, Brno. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2015. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2013_2; Sestava snímače zrychlení pro měření na výhybkách. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2013_2. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.: Certifikovana_metodika_2014_1; Hodnocení dynamických účinků působících na výhybky. VUT FAST, místnost C242, Ministerstvo Dopravy - odbor kosmických aktivit a ITS, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Certifikovana_metodika/Certifikovana_metodika_2014_1. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.: Certifikovana_metodika_2014_2; Hodnocení dynamických účinků v konstrukci pražcového podloží výhybky. VUT FAST, místnost C242, Ministerstvo Dopravy - odbor kosmických aktivit a ITS, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Certifikovana_metodika/Certifikovana_metodika_2014_2. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2015_2; Přenosná měřicí souprava pro sledování dynamických účinků v oblasti srdcovek. Místnost C161, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí, Veveří 95, Brno, 602 00. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/. (funkční vzorek)
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.: Funkcni vzorek 6; Vlnovod pro měření akustickou metodou betonového vzorku. Funkční vzorek je umístěn na VUT FAST UFYZ.. URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/userfiles/6310260858/files/IE_vlnovod%281%29.pdf. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_3; Jednotka rozhraní systému Pulse 3560D pro připojení snímače rychlosti kmitání LF-24. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_3. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_3. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_2; Jednotka pro připojení tlakových snímačů Geokon k systémům Pulse 3560D a Dewe 2500. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_2. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.: Certifikovana_metodika_2014_3; Hodnocení akustických parametrů výhybky. VUT FAST, místnost C242, Ministerstvo Dopravy - odbor kosmických aktivit a ITS, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Certifikovana_metodika/Certifikovana_metodika_2014_3. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2011_4; Měřící zesilovač. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_4. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_4. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: S_2012_3; Software k hodnocení signálů z tlakových snímačů typu 3500. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2012_3. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software//S2012_3. (software)
Detail