Detail projektu

Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy - vývoj softwarové aplikace

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Cílem projektu je zpracování softwaru aplikace, umožňující automatizované sestavení simulačního modelu. Zpracovaný software bude sloužit pro výuku předmětu Nádrže a soustavy a předmětu Řízení vodohospodářských soustav vyučovaných na Fakultě stavební VUT v Brně. Jako výpočetní prostředek bude sloužit k lepšímu pochopení teoretických základů úloh optimálního návrhu systému zásobení vodou, a tím pomůže studentům lépe pochopit danou problematiku.

Označení

892/2011/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Výsledky

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: SimSoftVS; SimSoftVS - Simulační software vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail