Project detail

Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy - vývoj softwarové aplikace

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

On the project

Cílem projektu je zpracování softwaru aplikace, umožňující automatizované sestavení simulačního modelu. Zpracovaný software bude sloužit pro výuku předmětu Nádrže a soustavy a předmětu Řízení vodohospodářských soustav vyučovaných na Fakultě stavební VUT v Brně. Jako výpočetní prostředek bude sloužit k lepšímu pochopení teoretických základů úloh optimálního návrhu systému zásobení vodou, a tím pomůže studentům lépe pochopit danou problematiku.

Mark

892/2011/G1

Default language

Czech

People responsible

Marton Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Menšík Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: SimSoftVS; SimSoftVS - Simulační software vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail