Detail projektu

Komplexní monitoring a analýza dynamicko-akustických jevů v koleji

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Cílem projektu je komplexní monitoring a diagnostika součástí železničního svršku a spodku na železničních tratích prováděný na základě nejnovějších poznatků z oblasti železničních konstrukcí a staveb. Daná činnost bude navíc obohacena o měření a následné vyhodnocení zcela novými metodikami in situ nebo v laboratorních podmínkách, u kterých se předpokládá možnost standardizace.

Popis anglicky
The main effect of the project is a complex monitoring and diagnostic of the parts of the railway superstructure and substructure carried out on the latest knowledge in the field of railway constructions and structures. New measurement and evaluation methods in situ or in laboratory condition which foresees the possibility of standardization will be included.

Klíčová slova
Výhybka a výhybková konstrukce, systém upevnění kolejnice, hluk, vibrace

Klíčová slova anglicky
Switch and crossing, rail fastening system, noise, vibration

Označení

FAST-J-11-21

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Výsledky

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2010, roč. 2010, č. 30, s. 104-118. ISSN: 1214-9047.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: FV_2011_2; Přípravek pro experimentální analýzu pohybového chování železničního roštu. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_2. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: S2010_1; Software k hodnocení dynamických parametrů působících na výhybky. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2010_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2010_1. (software)
Detail