Project detail

Komplexní monitoring a analýza dynamicko-akustických jevů v koleji

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Cílem projektu je komplexní monitoring a diagnostika součástí železničního svršku a spodku na železničních tratích prováděný na základě nejnovějších poznatků z oblasti železničních konstrukcí a staveb. Daná činnost bude navíc obohacena o měření a následné vyhodnocení zcela novými metodikami in situ nebo v laboratorních podmínkách, u kterých se předpokládá možnost standardizace.

Description in English
The main effect of the project is a complex monitoring and diagnostic of the parts of the railway superstructure and substructure carried out on the latest knowledge in the field of railway constructions and structures. New measurement and evaluation methods in situ or in laboratory condition which foresees the possibility of standardization will be included.

Keywords
Výhybka a výhybková konstrukce, systém upevnění kolejnice, hluk, vibrace

Key words in English
Switch and crossing, rail fastening system, noise, vibration

Mark

FAST-J-11-21

Default language

Czech

People responsible

Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - fellow researcher
Vukušič Ivan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tomandl Vladimír, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2011-01-01 - 2011-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2010, roč. 2010, č. 30, s. 104-118. ISSN: 1214-9047.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: FV_2011_2; Přípravek pro experimentální analýzu pohybového chování železničního roštu. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_2. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: S2010_1; Software k hodnocení dynamických parametrů působících na výhybky. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2010_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2010_1. (software)
Detail