Project detail

Modernizace výuky magisterského studijního programu Soudní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně

Duration: 01.10.2010 — 30.09.2013

Funding resources

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)

- whole funder (2010-03-02 - 2013-03-01)

On the project

Obsahem projektu je inovace 11 hlavních předmětů navazujícího magisterského studijního programu Soudní inženýrství, zaměřená na zvýšení podílu přímé praktické výuky a zavedení nejnovějších teoretických poznatků, s bezprostřední vazbou na praxi. Vytvořeny budou studijní opory uvedených 11 předmětů. Modernizováno bude vybavení laboratoří. Inovace teoretické části výuky je zaměřena do oblasti expertních posouzení, ekonomických vyhodnocení, ocenění stavu, škod, analýzu průběhů nehod a škodních událostí v oboru stavebnictví a dopravy, včetně dovybavení laboratoří.

Mark

CZ.1.07/2.2.00/15.0151

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2010-03-02 - not assigned)

Results

HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN: 978-80-214-4557-4.
Detail

KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. Oceňování movitého majetku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014. ISBN: 978-80-214-5040-0.
Detail