Detail projektu

Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Období řešení: 01.07.2006 — 30.06.2010

O projektu

Metodika pro identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik při výrobě a distribuci pitné vody.

Popis anglicky
Development of new procedures of distribution of control (HACCP) and risk identification in process of drinking-water treatment and distribution. Design of methodology for implementation of HACCP system to the process of drinking-water treatment and distribution in conditions of the Czech Republic with regards to the OECD legislation and standards.

Označení

2B06039

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (22.02.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zdravý a kvalitní život

- částečně financující (2006-07-01 - 2010-06-30)

Výsledky

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J. WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 27-32. ISBN: 978-80-239-8740-9.
Detail

RUČKA, J. Review Article - Undesired events list for intermittent water supply systems - PhD students Ing. Mzayan Alayoubi (Apollo 96998). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
Detail

RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L.; KADLECOVÁ, V. Zákal ve vodovodní síti, metody predikce jeho vzniku a šíření. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 39-44. ISBN: 978-80-254-3935-7.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 23-30. ISBN: 80-232-0270-7.
Detail

SVOBODA, M. Technický audit čerpacích stanic. In JUNIORSTAV 2007. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. s. 245-245. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In LESAM 2007. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. p. 104-104.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; RUČKA, J.; JUHAŇÁK, T. Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů - projekt WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 500-506.
Detail

PAPÍRNÍK, V.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodojemů. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 411-418. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

SVOBODA, M. Technický audit čerpacích stanic. In Juniorstav 2007. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 245-245. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

KUČERA, T. Komplexní metodika ročního plánování obnovy vodovodních sítí. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 133-138. ISBN: 978-80-214-3862-0.
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plány obnovy vodovodních sítí. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 125-130. ISBN: 978-80-254-6368-0.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. In Pitná voda. 1. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 29-34. ISBN: 978-80-969974-2-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 21-25. ISBN: 978-80-254-6368-0.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T. Analýza rizik vodárenských systémů. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. 1. Líbeznice: SOVAK ČR, 2009. s. 47-51. ISBN: 978-80-87140-15-4.
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plánování obnovy vodovodních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 17-24. ISBN: 978-80-227-3157-7.
Detail

ALAYOUBI, M. Undesired events identification for intermittent water supply in Developing countries vs. in Czech Republic conditions. In Young Scientist 2011. 1. Herlany, Slovensko: Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-0639-1.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 127-132. ISBN: 978-80-7204-703-1.
Detail

TUHOVČÁK, L. Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. SOVAK, 2006, roč. 15, č. 3, s. 29-29. ISSN: 1210-3039.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; MERGL, V. Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou - projekt WATERRISK. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 7-8, s. 50-52. ISSN: 1210-3039.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J.; RUČKA, J. Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 3, s. 14-15. ISSN: 1210-3039.
Detail

RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; TUHOVČÁK, L.; MERGL, V. Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU. SOVAK, 2008, roč. 17, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-3039.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2010, roč. 8, č. 2/2010, s. 42-44. ISSN: 1335-9614.
Detail

KOŽÍŠEK, F.; PAUL, J.; GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; PUMANN, P. Risk assessment case study 1: Březnice, Czech Republic. In TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. p. 229-238. ISBN: 1-84339-275-5.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In Strategic Asset Management of Water Supply and Wastewater Infrastructures. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. p. 287-298. ISBN: 1-84339-186-4.
Detail

RUČKA, J. Riziková analýza vodárenských distribučních systémů. Brno: VÚT FAST Brno, 2010. s. 1-145.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Analýza vybraných výkonnostních ukazatelů vodárenských společností v ČR. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 15-20. ISBN: 978-80-254-3935-7.
Detail

ALAYOUBI, M. Undesired events list for intermittent water supply systems. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012. p. 311-320. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; TURČÍNEK, J.: WaterRisk.cz; WaterRisk.cz - on-line softwarová aplikace pro analýzu rizik systémů zásobování pitnou vodou. VUT v Brně, UVHO. URL: http://www.waterrisk.cz/. (software)
Detail

SRNA, J., ŘÍHA, J.: Rizika ve vodním hospodářství 2007. Brno (26.11.2007)
Detail