Vnitřní předpis VUT - Volební řád Akademického senátu VUT EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Právní odbor (RE-PrO)
Účinnost: od 16.5.2017


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d145565

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA