Pokyn č. 20/2017 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia studentům v obtížné životní situaci

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.5.2017


Dodatek č. 1:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d143559