Směrnice - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu vyučovaném v anglickém jazyce pro akademický rok 2024/2025 EN version

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 8.11.2023


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d248258