Směrnice č. 1/2023 - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FCH VUT pro akademický rok 2024/2025

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.
Účinnost: od 7.6.2023 - do 30.9.2025


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d242540