Rozhodnutí č. 5/2017 - Provozní řád areálu Purkyňova 118

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2017


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d150053