DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÉ INFORMACE

Definice typu mobilit

 • Fyzická mobilita: fyzická účast na mobilitě v zahraničí
 • Online mobilita: typ mobility, kdy student fyzicky vyjede do zahraničí, ale studuje na zahraniční univerzitě online ze zahraničí, tzn. že nestuduje ze svého domácího prostředí, ale je fyzicky přítomen v zahraničí
 • Kombinovaná (blended) mobilita: kombinace fyzické a virtuální mobility
 • Placený online kurz: typ mobility, kdy student se nachází fyzicky v domácím prostředí (ČR, SK) a absolvuje placený kurz online
 • Virtuální mobilita: student nerealizuje mobilitu fyzicky na zahraniční univerzitě nebo v zahraniční firmě. Student realizuje mobilitu online ale ze svého domácího prostředí


Rámcové smlouvy

V rámci rozvojového projektu MŠMT je možné realizovat zahraniční pobyt v rámci:

 • rámcové smlouvy najdete ZDE
 • individuální dohody studenta s partnerskou školou o studijním pobytu

Pobytu se lze účastnit v kterékoliv zemi.

Typy pobytů
Pobyt v rámci rozvojového projektu může mít charakter:

 • studijního pobytu na jeden až dva semestry
 • účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech
 • práce na projektu (semestrálním, ročníkovém)
 • práce na bakalářské, diplomové či dizertační práci
 • praktické stáže v rámci schváleného studijního programu

Výběr studentů i veškerá agenda IRP je decentralizována na jednotlivé fakulty - bližší informace podají odpovědní pracovníci fakultních zahraničních oddělení.

PODMÍNKY REALIZACE POBYTU

 • ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního programu
 • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka
 • schválení výjezdu fakultou
 • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou NEBO individuální domluva s přijímající univerzitou na konkrétní studijní pobyt.
 • financování pouze ze zdrojů rozvojového projektu/MSF

ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

Před výjezdem

 • Student si sjedná studijní pobyt na zahraniční škole prostřednictvím své fakulty nebo individuálně.
 • Na zahraniční školu student zašle přihlášku a získá ji potvrzenou zpět (příp. použije akceptační dopis).
 • Student vyplní a nechá oboustranně potvrdit  Learning Agreement nebo  Traineeship Agreement v případě praktické stáže.
 • Student si vyřídí zápis do semestru, v němž chce vyjíždět, případný ISP a zadá číslo účtu do informačního systému
 • Alespoň 14 dní před výjezdem student předá řešiteli potvrzenou dokumentaci a je s ním sepsána Finanční dohoda.

Během pobytu

 • v případě změn ve studijním plánu po příjezdu je student je povinen do 30 dnů od začátku pobytu písemně vyřídit dokument  Changes to original Learning Agreement (druhá strana LA). Opět musí být oboustranně schválen zahraniční univerzitou a domácí fakultou.

Po návratu

 • Student do 14 dní po skončení pobytu doloží potvrzení o délce pobytu, vydané hostující institucí a výpis známek.
 • Fakulta vystaví potvrzení o uznání výsledků zahraničního studia  (Proof of Recognition).

FINANCOVÁNÍ POBYTU

 • Student obdrží na základě finanční smlouvy stipendium na podporu mobility dle rozhodnutí fakulty na základě relativních životních nákladů v cílové zemi,  v průměrné výši 20.000 Kč/měsíc.
 • Student - doktorand obdrží na základě finanční smlouvy stipendium na podporu mobility dle rozhodnutí fakulty na základě relativních životních nákladů v cílové zemi, v průměrné výši 30.000 Kč/měsíc.
 • Není-li dodržena doba pobytu v celých měsících, u posledního měsíce je účtováno podle počtu dní následovně: 0-7 dní = poměrná část stipendia, kdy 1 měsíc=30dní; 8-20 dní = polovina měsíčního stipendia; 21-30 dní = celé měsíční stipendium.
 • !POZOR! V případě virtuální mobility nemá student nárok na stipendium.