Studijní pobyty

Další možnosti
studia v zahraničí

STUDIUM V EVROPĚ

VYHLEDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH GRANTŮ V EU

Evropská unie vytvořila online platformu pro vyhledávání finanční pomoci v rámci studia.

Platforma je určena pro:

 • bakalářské studenty
 • magisterské studenty
 • doktorské studenty

Více informací: 

VISEGRAD FUND

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu  i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

 • Země: země V4 (Maďarsko, Polsko, Slovensko), Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,  Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina
 • Cílová skupina: Bc., Ma, PhD studenti
 • Zaměření: studijní a výzkumné pobyty
 • Délka pobytu: 1 - 4 semestry
 • Finance: 2 500 EUR/semestr
 • Deadline: 15. 3. daného roku, 12:00
 • Více informací najdete zde

STUDIUM V BAVORSKU

 • Cílová skupina: Ma., Ph.D. studenti
 • Zaměření: studijní pobyt
 • Délka pobytu: 1 rok s možností prodloužení na max. 3 roky. Termín podávání žádostí o prodloužení stipendia: 28. 2. 2021
 • Finance: Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek. Od akademického roku 2020/21 je stipendium navýšeno na 10.236 € za rok (853 € měsíčně).
 • Deadline: 1. 12. 2020 pro akademický rok 2020/2021, další informace v průběhu roku 2021
 • Více informací najdete zde.

STUDIJNÍ POBYTY NA VON KARMANOVĚ ÚSTAVU DYNAMIKY TEKUTIN

 • Druh stipendijního pobytu:
 • přednáškové cykly (délka pobytu: 1 týden), na vybraná témata z oblasti dynamiky tekutin. Kromě přednášek lze navštívit během roku také řadu odborných workshopů a seminářů.
 • krátký školící program (délka pobytu: 3-6 měsíců), který má za cíl seznámit účastníky s praxí moderního výzkumu dynamiky tekutin, a zejména umožnit jim provést experimentální část diplomové práce na zařízeních VKIFD.
 • research master (délka pobytu: 1 rok), roční specializační program přednášek a zejména laboratorního výzkumu určený absolventům magisterských studijních programů (Mgr., Ing.) zaměřených na dynamiku tekutin.
 • doktorský program  - víceletý program základního výzkumu v oblasti dynamiky tekutin vedoucí k získání titulu Ph.D. (ve spolupráci s belgickými univerzitami či domácí univerzitou studenta).
 • Deadline: každoročně 1. dubna
 • Finance: Při přihlášení do 1. 4. 2021 je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (research master) či 1500 euro (Ph.D.). 
 • Určené pouze studentům a vědeckým pracovníkům s českým občanstvím
 • Více informací najdete zde a zde.

STUDIUM MIMO EVROPU

MIRAI PROGRAM

  • Země: Japonsko (Tokio, Hirošima / Nagasaki)

  • Cílová skupina: studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia

  • Typ: krátkodobá návštěva pro studijní účely trvající 1 týden

  • Skupina 1: Ekonomika a podnikání

  • Datum: 18. - 26. května 2021

  • Skupina 2: Věda a technologie

  • Datum: 25. května - 2. června 2021

  • Uzávěrka přihlášek: Pro rok 2021 je přihlašování uzavřeno

  • Budeme vás informovat o novinkách v tomto programu.

  • Podrobnější informace najdete zde.

  • Kontaktní osoby:

   Sachie Ishibashi (ishibashi.sachie@jice.org)

   Kazuko Yoshine (yoshine.kazuko@jice.org)

Stipendijní program Visegrad – Taiwan

Postgraduální studenti a výzkumní pracovníci se mohou hlásit do nově zřízeného stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu a tchaj-wanské vlády a získat stipendium v délce 1-10 měsíců. Zaměření programu se týká oborů nanotechnologie, elektrotechnika, biotechnologie, IT, zdravotnictví, sociální a humanitní studia.

Termín odevzdání přihlášek je 30. září 2021.

Detail nabídky naleznete zde. AIA tato stipendia neadministruje, zájemci se v případě dotazů obrací na uvedené kontakty.


ROBITSCHEK SCHOLARSHIP

 • Země: USA, University of Nebraska-Lincoln
 • Cílová skupina: studenti Bc. Ma a PhD
 • Přihláška:
  • CV
  • výpis známek
  • esej
  • více informací k přihlášce najdete zde
 • Podmínky: nutná velmi dobrá znalost anglického jazyka, která bude ověřována formou osobního pohovoru v Praze v průběhu března/dubna 2021
 • Finance: program hradí:
  • zpáteční letenku
  • poplatky za studium
  • ubytování
  • náklady na pořízení učebních materiálů
 • Deadline: 1.3. daného roku
 • Více informací najdete zde

Scholarship Bakala Foundation

Program Scholarship Bakala Foundation nabízí talentovaným studentům podporu, kterou potřebují pro uskutečnění svých studijních plánů na zahraničních univerzitách.

Cílová skupina:

 • studenti, kteří v přihlášce prokážou vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory;
 • zájemci o studium (nebo studenti) ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách;
 • mladí lidé hledající akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání;
 • studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

Podmínky:

 • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR;
 • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (18. ledna 2021);
 • vyplnění a odeslání online přihlášky včetně doporučujícího dopisu (1–2) do 18. ledna 2021

Jak probíhá výběrové řízení?

 • Student si nejprve zvolí univerzitu a obor v zahraničí. Pro konzultaci vhodné instituce se může obrátit na naši studijní poradkyni nebo se zúčastnit přednášek Student Hubu.
 • 16. listopad 2020 – otevření přihlášek do programu Scholarship 2021
 • 18. leden 2021 v 23:59 – ukončení přijímání přihlášek
 • duben 2021 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1.kola
 • květen 2021 – vybraní uchazeči se zúčastní osobního pohovoru v Praze. Následně budou vyhlášeny finální výsledky.

Více informací najdete zde nebo na Facebook stránce Bakala Foundation.


FULBRIGHTOVA KOMISE

FULBRIGHT - MASARYKOVO STIPENDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: PhD studenti, kteří jsou vyjikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale také aktivní ve veřejném a občanském životě
 • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
 • Finance:
  • je poskytnuto stipendium ve výši 2 000 USD/měsíc
  • je poskytnut příspěvek na výzkum a školné, 
  • je hrazena zpáteční letenka do USA a pojištění
 • Podmínky: anglický jazyk na velmi dobré úrovni - doložit certifikáty TELP nebo TOEFL
 • Přihláška: podává se online. Instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde.
 • Deadline: do 1.11. daného roku pro následující akademický rok
 • Další velmi důležité informace včetně FAQ najdete zde.

FULBRIGHTOVA KOMISE - POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: Mgr. a PhD studenti
 • Zaměření:
  • studijní pobyt (non degree): jeden akademický rok (4 - 9 měsíců), pobyt nevedoucí k zisku titulu
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia
  • výzkumný pobyt: práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci
 • Finance:
  • proplaceny životní náklady ve formě kapesného
  • zpáteční letenka
  • zdravotní pojištění
  • hrazeno školné do maximální výš 15 000 USD (platí pouze pro degree studenty)
 • Podmínky:
  • dokončený minimální bakalářský program v době uzávěrek přihlášek
  • složení jakykového testu TOEFL
 • Přihláška: podává se online, instrukce k přihlášce najdete zde
 • Deadline: do 1.9. daného roku, NOVĚ 1. 2. daného roku (pouze pro výzkumné pobyty)

 • Další důležité ínformace najdete zde.

ASIA EXCHANGE

RUSKO: Nabídka bezplatného studia na vybraných univerzitách a VŠ institucích

(a) Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO): občanům ČR jsou nabízena 2 místa k bezplatnému studiu v bakalářském/magisterském studijním programu s nástupem v akademickém roce 2021/2022. Nabídka bezplatného studia se vztahuje pouze na programy v ruském jazyce.

DDL pro 2021 uplynul: Žádosti se podávají na adresu MŠMT ČR (k rukám Mgr. Ivany Ryškové) v termínu do 16. dubna 2021.
Více informací zde

(b) bezplatné studium na vybraných univerzitách RF: Ruské středisko vědy a kultury v Praze informuje o možnosti bezplatného studia v bakalářských a magisterských studijních programech.

DDL pro 2021 uplynul: Žádosti se podávají prostřednictvím registračního systému https://education-in-russia.com/ v termínu do 15. dubna 2021.
Bližší informace poskytuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze
Základní informace o požadavcích na uchazeče a pokyny pro podání žádosti naleznete také na webových stránkách DZS/AIA.


DUO KOREA - Výměnné pobyty VŠ studentů

  • stipendijní program založen v roce 2001 s cílem podporovat výměnu mezi Koreou a 30 evropskými zeměmi (výměna jeden student z Asie za studenta z Evropy)
  • Cílová skupina: studenti Bc. a Mgr. studia
  • Podmínky: mezi oběma institucemi (vysokými školami) musí být uzavřena smlouva o spolupráci, vyjíždějícího studenta si vybere fakulta
  • Termín konání: výměnné projekty začínají v srpnu a končí v září následujícího roku. Přihlašování se koná pouze 1x za rok, tudíž i v případě zájmu o pobyt v letním semestru je nutné se přihlásit v květnu daného roku.
  • Délka pobytu: 1 semestr
  • Výše stipendia: 4 000 EUR za 4 měsíce (1 000 EUR/měsíc)
  • Deadline: vypršel 11. května 2021 (přihlášku podává korejská univerzita za obě instituce!) v případě zájmu kontaktuje svoji fakultní koordinátorku pro zahraniční záležitosti.
  Více informací najdete zde.

STUDIUM NA KOREJSKÉ UNIVERZITĚ V SOULU

 • Cílová skupina: studenti (absolventi) Bc. a Mgr. studia
 • Obory studia: Natural Science & Physical Education; Engineering & Art
 • Finance: školné 5 700 – 6 500 EUR za semestr (možnost získat stipendium do výše 65% školného)
 • Požadavky pro udělení stipendia: GPA 3.5 a výše, TOEFL (CBT) 220 a výše, nebo IELTS 6.0 a výše
 • Délka studia: minimálně čtyři semestry
 • Deadline: zimní semestr (2-3 týden v březnu), letní semestr (2-3 týden v září)
 • Více informací najdete zde.

JAPONSKO - víceletá stipendia ke studiu od roku 2022

 • Cílová skupina: studenti a absolventi Bc. a Mgr. studia

  1. Studijní a výzkumné pobyty pro studenty a absolventy VŠ (typ „Research Students“)

 • Finance: Výše stipendia dosahuje až 145 000 YEN měsíčně. Financuje japonské ministerstvo školství Monbukagakusho.
 • Délka studia: 18 měsíců (plus 6 měsíců jazykové přípravy)
       2. Stipendia k absolvování vysokoškolského studia (typ „Undergraduate Students“)
 • Finance: Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně.
 • Délka studia: Celková délka studia je 4 až 6 let (plus povinná intenzivní jazyková příprava) v závislosti na oboru.
 • Deadline: vypršel 31. 5. 2021. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu.
 • Více informací najdete zde. O podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a na stránkách japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization), kde naleznete dokumenty a informační materiály v AJ.

STUDIUM NA RUSKÝCH UNIVERZITÁCH

 • Cílová skupina: Bc., Ma., Ph.D.
 • Zaměření:
  • studijní pobyt
  • krátkodobé studijní stáže (1-10 měsíců)
  • vědecké a výzkumné pobyty (1-10 měsíců)
  • letní škola ruského jazyka (červenec - srpen)
  • vědecké a výzkumné pobyty
 •  Finance:
  • studenti jsou osvobozeni od poplatků za studium
  • studenti obdrží stipendium ve výši 1 400 rublů/měsíc
 • Podmínky: Uchazeči, kteří neumí rusky se nabízí roční přípravný kurz ruského jazyka a odborných předmětů
 • Nabídka studijních programů:
 • Deadline: pro rok 2021 byla uzávěrka do 31. 12. 2020. O podmínkách i termínech přihlášení v roce 2021 budeme informovat v průběhu roku. 
 • Kontakt:
  • Odbor vědy a školství Ruského střediska vědy a kultury v Praze - p. Veronika Novoselova (nauka@rsvk.cz, tel: +420 721 357 092, web: www.rsvk.cz)
 • Více informací najdete zde a zde.
 • Užitečné informace najdete také v prezentaci.

BEST BRNO

 • BEST = Board of European Students of Technology
 • BEST nabízí mezinárodní akademické kurzy, inženýrské soutěže a jiné vzdělávací akce pro celé Evropě.
 • Studenti se také mohou zapojit do pořádání těchto aktivit na VUT v Brně (např. EBEC, UnIT Brno a další)
 • Webové stránky BESTu
 • Facebook: https://www.facebook.com/bestbrno

Stipendium pro studenty z Olomouckého kraje

Dotační program „Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2021“ umožňuje studentům vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje získat dotaci na studijní pobyt v zahraničí.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí a v přímé souvislosti s jeho uskutečněním, např. k úhradě cestovních výdajů, k úhradě výdajů na ubytování příjemce v místě studijního pobytu, k úhradě nákupu studijních materiálů, k úhradě výdajů za stravování příjemce v průběhu studijního pobytu či k úhradě školného.

Uzávěrka pro podání žádosti uplynula dne 22. 1. 2021. Více informací naleznete zde.