Studijní pobyty

Další možnosti
studia v zahraničí

STUDIUM V EVROPĚ

VYHLEDÁVÁNÍ STUDIJNÍCH GRANTŮ V EU

Evropská unie vytvořila online platformu pro vyhledávání finanční pomoci v rámci studia.

Platforma je určena pro:

 • bakalářské studenty
 • magisterské studenty
 • doktorské studenty

Více informací: 

VISEGRAD FUND

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu  i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

 • Země: země V4 (Maďarsko, Polsko, Slovensko), Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,  Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina
 • Cílová skupina: Bc., Ma, PhD studenti
 • Zaměření: studijní a výzkumné pobyty
 • Délka pobytu: 1 - 4 semestry
 • Finance: 2 500 EUR/semestr
 • Deadline: 15. 3. daného roku, 12:00
 • Více informací najdete zde

STUDIUM V BAVORSKU

 • Cílová skupina: Ma., Ph.D. studenti
 • Zaměření: studijní pobyt
 • Délka pobytu: 1 rok s možností prodloužení na max. 3 roky. Termín podávání žádostí o prodloužení stipendia: 28. 2. 2023
 • Finance: Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek. Od akademického roku 2022/23 je stipendium navýšeno na 11.208 € za rok (934 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.
 • Deadline: uplynul 1. 12. 2022 pro akademický rok 2023/2024
 • Více informací najdete zde.

BARRANDE FELLOWSHIP 

 • Cílová skupina: Ph.D. studenti
 • Zaměření: Barrande Fellowship Program je stipendijní program na podporu výjezdů českých studentů doktorského studia do Francie a francouzských doktorandů do Česka. Program je určen i nefrankofonním studentům za předpokladu, že francouzský školitel/pedagog souhlasí se studiem či výzkumnou stáží v angličtině.
 • Varianty výjezdů: 
 • Doktorské studium pod dvojím vedením (cotutelle): Studium probíhá současně na české a francouzské vysoké škole a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou institucí. Výzkum probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího.

 • Výzkumná stáž: Stáž probíhá na univerzitě, ve výzkumném centru nebo v  univerzitní nemocnici. Stáž odpovídá potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii – seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, pracovat s materiály a dokumenty, které nejsou dostupné v ČR, pracovat na studii týkající se Francie nebo se účastnit speciálního školení ve Francii.
 • Délka pobytu: Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce. Stipendium cotutelle je udělováno  maximálně na 3 roky. Student absolvuje tři pobyty ve Francii a každý rok po dobu pěti měsíců pobírá stipendium. Pobyty v  zahraničí by měly začínat vždy 1. října nebo 1. listopadu.
 • Finance: Na pobyt získá student české vysoké školy stipendium ve výši 1 000 eur měsíčně (platí pro doktorské studium i krátkodobou stáž).
 • Deadline: Podepsanou a vyplněnou žádost zašle spolu se všemi požadovanými dokumenty nejpozději do 12. února 2023 na adresu Akademické informační agentury aia@dzs.cz.
 • Více informací zde

VÝZKUMNÉ STÁŽE NA VON KARMANOVĚ ÚSTAVU DYNAMIKY TEKUTIN

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program). Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

zájemci se v případě dotazů mohou obrátit na kontaktní osobu z odboru výzkumu a vývoje MŠMT. Více informací je možné získat také na stránkách VKI.


STUDIUM MIMO EVROPU


ROBITSCHEK SCHOLARSHIP

 • Země: USA, University of Nebraska-Lincoln
 • Cílová skupina: studenti Bc. Ma a PhD
 • Přihláška:
  • CV
  • výpis známek
  • esej
  • více informací k přihlášce najdete zde
 • Podmínky: nutná velmi dobrá znalost anglického jazyka, která bude ověřována formou osobního pohovoru v Praze v průběhu března/dubna 2021
 • Finance: program hradí:
  • zpáteční letenku
  • poplatky za studium
  • ubytování
  • náklady na pořízení učebních materiálů
 • Deadline: 1.3. daného roku
 • Více informací najdete zde

Scholarship Bakala Foundation

Program Scholarship Bakala Foundation nabízí talentovaným studentům podporu, kterou potřebují pro uskutečnění svých studijních plánů na zahraničních univerzitách.

Cílová skupina:

 • studenti, kteří v přihlášce prokážou vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory;
 • zájemci o studium (nebo studenti) ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách;
 • mladí lidé hledající akademickou zkušenost, která je intelektuálně obohatí a pomůže jim k dosažení co nejlepšího vzdělání;
 • studentům, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení a kulturní výměnu.

Podmínky:

 • státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu v ČR;
 • věk do 33 let (včetně) k poslednímu dni podávání přihlášek (18. ledna 2021);
 • vyplnění a odeslání online přihlášky včetně doporučujícího dopisu (1–2) do 18. ledna 2021

Jak probíhá výběrové řízení?

  • Student si nejprve zvolí univerzitu a obor v zahraničí. Pro konzultaci vhodné instituce se může obrátit na naši studijní poradkyni nebo se zúčastnit přednášek Student Hubu.
  • 10. listopad 2022 – otevření přihlášek do programu Scholarship 2023
  • 18. leden 2023 v 23:59 – ukončení přijímání přihlášek
  • duben 2023 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 1. kola
  • květen 2023 – uchazeči budou vyrozuměni o výsledcích 2. kola
  • červen 2023 – vybraní uchazeči se zúčastní osobního pohovoru v Praze. Následně budou vyhlášeny finální výsledky.

Více informací najdete zde nebo na Facebook stránce Bakala Foundation.


FULBRIGHTOVA KOMISE

FULBRIGHT - MASARYKOVO STIPENDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: PhD studenti, kteří jsou vyjikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale také aktivní ve veřejném a občanském životě
 • Délka pobytu: 3 - 10 měsíců
 • Finance:
  • je poskytnuto stipendium ve výši 2 000 - 3 000 USD/měsíc
  • je poskytnut příspěvek na výzkum a školné, 
  • je hrazena zpáteční letenka do USA a pojištění
 • Podmínky: anglický jazyk na velmi dobré úrovni - doložit certifikáty TELP nebo TOEFL
 • Přihláška: podává se online. Instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde.
 • Deadline: do 1.11. daného roku pro následující akademický rok
 • Další velmi důležité informace včetně FAQ najdete zde.

FULBRIGHTOVA KOMISE - POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

 • Země: univerzity v USA
 • Cílová skupina: Mgr. a PhD studenti
 • Zaměření:
  • studijní pobyt (non degree): jeden akademický rok (4 - 9 měsíců), pobyt nevedoucí k zisku titulu
  • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia
  • výzkumný pobyt: práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci
 • Finance:
  • proplaceny životní náklady ve formě kapesného
  • zpáteční letenka
  • zdravotní pojištění
  • hrazeno školné do maximální výš 15 000 USD (platí pouze pro degree studenty)
 • Podmínky:
  • dokončený minimální bakalářský program v době uzávěrek přihlášek
  • složení jakykového testu TOEFL
 • Přihláška: podává se online, instrukce k přihlášce najdete zde
 • Deadline: do 1.9. daného roku, NOVĚ 1. 2. daného roku (pouze pro výzkumné pobyty)

 • Další důležité ínformace najdete zde.

ASIA EXCHANGE

STUDIUM NA KOREJSKÉ UNIVERZITĚ V SOULU

 • Cílová skupina: studenti (absolventi) Bc. a Mgr. studia
 • Obory studia: Natural Science & Physical Education; Engineering & Art
 • Finance: školné 5 700 – 6 500 EUR za semestr (možnost získat stipendium do výše 65% školného)
 • Požadavky pro udělení stipendia: GPA 3.5 a výše, TOEFL (CBT) 220 a výše, nebo IELTS 6.0 a výše
 • Délka studia: minimálně čtyři semestry
 • Deadline: zimní semestr (2-3 týden v březnu), letní semestr (2-3 týden v září)
 • Více informací najdete zde.

JAPONSKO - víceletá stipendia ke studiu od roku 2023

 • Cílová skupina: studenti a absolventi Bc. a Mgr. studia

  1. Studijní a výzkumné pobyty pro studenty a absolventy VŠ (typ „Research Students“)

 • Finance: Výše stipendia dosahuje až 145 000 YEN měsíčně. Financuje japonské ministerstvo školství Monbukagakusho.
 • Délka studia: 18 měsíců (plus 6 měsíců jazykové přípravy)
       2. Stipendia k absolvování vysokoškolského studia (typ „Undergraduate Students“)
 • Finance: Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně.
 • Délka studia: Celková délka studia je 4 až 6 let (plus povinná intenzivní jazyková příprava) v závislosti na oboru.
 • Deadline: vypršel bude upřesněn. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu.
 • Více informací najdete zde. O podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a na stránkách japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization), kde naleznete dokumenty a informační materiály v AJ.

BEST BRNO

 • BEST = Board of European Students of Technology
 • BEST nabízí mezinárodní akademické kurzy, inženýrské soutěže a jiné vzdělávací akce pro celé Evropě.
 • Studenti se také mohou zapojit do pořádání těchto aktivit na VUT v Brně (např. EBEC, UnIT Brno a další)
 • Webové stránky BESTu
 • Facebook: https://www.facebook.com/bestbrno