Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2023/2024

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství, Architektura v pozemním stavitelství, Technologie a řízení stavebních procesů, Technická zařízení budov. Studium je zaměřeno na rozvoj poznání v rámci oboru a na výchovu k samostatné vědecké práci orientované do specifických odborných oblastí konkrétního zaměření. V rámci studia povinných předmětů matematiky a fyziky získá student prohloubení svých vědomostí i schopnost komplexního teoretického přístupu k řešení a zdůvodnění stavebně technických problémů. Studiem vybraných povinně volitelných předmětů je zajištěno zvládnutí teoretických a vědních disciplin zaměření studia a tématu disertační práce. Během celého studia pod vedením školitele řeší student samostatně zadané odborné téma po stránce teoretické i experimentální a svoje výsledky obhajuje v rámci zpracované doktorské disertační práce. Absolvent doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby je připraven pro předpokládané uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti v rámci daného zaměření oboru. Získané poznatky je schopen samostatně uplatnit při řešení náročných architektonických i konstrukčních problémů budov, technologie i managementu realizace budov a řešení problematiky jejich technického vybavení. Kvalifikace absolventa doktorského studijního programu je předurčuje absolventa rovněž i pro pedagogické působení na vysokých školách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

    Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

    Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394192ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394192ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394192ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8Povinně volitelnýzkP - 394551ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4192 min. 1 DA58, DA61, DA62
4193 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4194 min. 1 DJ61, DT61, DW61, DH81
4195 min. 1 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4551 min. 1 DB61
4853 nekontroluje se