Detail oboru

Architecture

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2022/2023

Program: Architecture and Urbanism

Délka studia: 2 roky

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Profesní profil absolventů s příklady

Dvouletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádost o autorizaci ČKA.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GRT-NEGrafické technikyen2PovinnýklS - 26ano
EPESProstředí a energetika staveben2PovinnýklP - 26ne
ESAUSoudobá architektura a urbanismusen2PovinnýzkP - 26ne
ESMTStavební materiály a technologieen2PovinnýzkP - 26ne
EURKUrbanistická kompoziceen3Povinně volitelnýklP - 26 / S - 12povinně volitelné předmětyne
P3D-NEVýpočetní technika – 3D CADen2Povinně volitelnýC1 - 26povinně volitelné předmětyano
VFI-NEVýtvarné techniky – figuraen2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 24povinně volitelné předmětyano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26povinně volitelné předmětyano
EA3ZModulový specializovaný ateliér M3 en18Povinně volitelnýklA - 156modulový ateliérne
EM3ZModulový seminář I M3en2Povinně volitelnýklS - 26modulový seminářne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EPREPresentaceen2PovinnýklCPP - 26ne
ESPKSpeciální konstrukceen2PovinnýzkP - 26ne
ETESTechnika staveben2PovinnýklP - 26ne
ETEUTeorie architektury a urbanismuen2PovinnýzkP - 26ne
HLS-KEHliněné stavitelstvíen3Povinně volitelnýklP - 26 / VT - 24 / EX - 2 / C1 - 2povinně volitelné předmětyano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4Povinně volitelnýzkP - 26povinně volitelné předmětyne
SCE-KEScénografieen2Povinně volitelnýklS - 26povinně volitelné předmětyano
EURKUrbanistická kompoziceen3Povinně volitelnýklP - 26 / S - 12povinně volitelné předmětyne
P3D-NEVýpočetní technika – 3D CADen2Povinně volitelnýC1 - 26povinně volitelné předmětyano
VFI-NEVýtvarné techniky – figuraen2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 24povinně volitelné předmětyano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26povinně volitelné předmětyano
EA3LModulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 24modulový ateliérne
EM3LModulový seminář II M3en2Povinně volitelnýklS - 26modulový seminářne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EARPArchitekt v praxien2PovinnýklP - 26ano
EKPSKonstrukce pozemního stavitelstvíen2Povinnýzá,zkP - 22 / EX - 4ano
ERESPříprava a řízení staveben2PovinnýzkS - 21ano
ESPZŘízení projektu a profesionální etikaen2PovinnýklS - 39ano
EA3Z2Modulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 156modulový ateliérano
EM3Z2Modulový seminář M IIIen2Povinně volitelnýklS - 26modulový seminářano
EOCZOdborný cizí jazyken3VolitelnýzkS - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EDP3Diplomní projekt modul M3en30Povinně volitelnýA - 312diplomová práceano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
modulový ateliér 1 EA3Z2
povinně volitelné předměty 1 HLS-KE, 2RMAD-S, SCE-KE, EURK, P3D-NE, VFI-NE, ZAA-TE
povinně volitelné předměty 1 EURK, P3D-NE, VFI-NE, ZAA-TE
modulový seminář 1 EM3Z2
modulový ateliér 1 EA3L
modulový ateliér 1 EA3Z
modulový seminář 1 EM3L
modulový seminář 1 EM3Z