Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VHSAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru "Vodní hospodářství a vodní stavby" je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie vodního hospodářství. Jako základní teoretické disciplíny jsou prezentovány matematika, stavební a aplikovaná fyzika, hydromechanika, hydrologie, hydropedologie, mechanika zemin, chemie vody, jakost vody v povodí a řada dalších předmětů. Ze stavebně technických a provozních aplikací jsou to zejména hydrotechnické stavby, hydromeliorační stavby, vodárenství, čištění odpadních vod, městské odvodnění, vodohospodářské soustavy, rekonstrukce vodohospodářských trubních sítí, revitalizace vodních toků a nádrží, odpady ve vodním hospodářství. Vědecká příprava je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín vodohospodářského zaměření. Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti, umožňující tvůrčí řešení problematiky a vývoj nových metod a přístupů, použitelných pro řešení aktuálních vodohospodářských problémů a pro jejich uplatnění při konstrukci vodohospodářských staveb. Doktorské studium je úzce propojené s vědeckou, výzkumnou a vývojovou činností na školícím pracovišti a s technickou praxí. Průběžná aktivní vědecká a pedagogická činnost je předpokladem pro případné uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR01Doktorský seminář I (VHS)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DP65Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DB62Aplikovaná fyzikacs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DP61Čištění odpadních vodcs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DS73Hydropedologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DP64Jakost vody v povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DR74Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DS74Meteorologie a klimatologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394205ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394206ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394206ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394206ano
DS71Hydrologiecs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
DR71Hydromechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
DC61Chemie vodycs8Povinně volitelnýzkP - 394208ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR02Doktorský seminář II (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394207ano
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DR76Hydrotechnické stavbycs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS75Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DP62Městské odvodněnícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS76Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS72Řízení odtoku vody z povodícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DR75Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DP63Vodárenstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
DS77Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394209ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DR03Doktorský seminář III (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR04Doktorský seminář IV (VHS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR05Doktorský seminář V (VHS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR06Doktorský seminář VI (VHS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DR07Doktorský seminář VII (VHS)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4205 min. 1 DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74
4206 min. 1 DA58, DA61, DA62
4207 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4208 min. 1 DS71, DR71, DC61
4209 min. 1 DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77
4850 min. 1