Detail oboru

Building Constructions

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2022/2023

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394768ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394768ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394768ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394770ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8Povinně volitelnýzkP - 394822ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394769ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394771ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4768 min. 1 DA58, DA61, DA62
4769 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4770 min. 1 DJ61, DT61, DW61, DH81
4771 min. 1 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4822 min. 1 DB61