Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Konstrukce a Dopravní stavby.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby jedno ze dvou zaměření, Konstrukce nebo Dopravní stavby.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CD005Dynamika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CV003Ekonomika ve stavebnictvi cs3PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
CN002Geografické informační systémycs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
CA002Matematika 5 (K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CD002Nelineární mechanika cs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CM001Projektování pozemních komunikacícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CF001Zemní konstrukce cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CN001Železniční konstrukce 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CD004Spolehlivost konstrukcí cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CL063Betonové mosty 2 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265059ano
CM057Dopravní inženýrství (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265059ano
CM051Diagnostika a management vozovek (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CM055Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CF051Speciální metody zakládání (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CD052Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CI053Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CO052Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CL053Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CN051Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CP051Inženýrské sítěcs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CL062Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požárucs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CO058Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požárucs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CE052Stavební a průmyslová geodeziecs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CU051Algoritmizace a programovánícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CA057Aplikovaná matematikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CU052Databázové systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CC051Chemie stavebních materiálůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CB052Speciální fyzikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CZ052Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265063ano
CZ057Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135063ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2Povinně volitelnýP - 265063ano
CO059Kovové mosty 2 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265570ano
CN054Železniční stanice a uzly1 (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265570ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5059 1 CL063, CM057
5060 1 CM051, CM055, CF051, CD052, CI053, CO052, CL053, CN051
5061 1 CP051, CL062, CO058, CE052
5062 1 CU051, CA057, CU052, CC051, CB052
5063 1 CZ052, CZ057, CZ056
5570 1 CO059, CN054