Detail specializace

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2022/2023

Program: Architektura a urbanismus

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Fenomén bydlení ve věžových domech v urbanistickém kontextu současné Evropy

  Současné trendy rozvoje evropských měst nabízejí široké spektrum alternativ. Na rozdíl od rychle rostoucích asijských měst nejsou většinou vystavena takovému nárůstu populace, a přesto sledujeme časté tendence stavět bytové domy do výšky. Objekty obytných věžových domů a jejich vztahy v urbanistickém kontextu jsou předmětem tohoto zadání.

  Školitel: Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.

 2. Městský život a rozvoj urbanistických platforem

  Výzkum rozvoje a trendů informační a komunikační infrastruktury městského prostředí, sběru a otevřenosti dat, jejich komodizace a využití urbanistickými platformami. S ohledem na autenticitu sídel a kvalitu života bude zkoumán vliv urbanistických platforem na městské prostředí a život společnosti.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 3. Proměny kulturní krajiny podél společné hranice JM-NÖ 1950-2050 (Znojemsko a Podyjí)

  Téma je zaměřeno na proměny osídlení a krajiny v jihomoravském pohraničí po 2. světové válce až po současnost a nejistou predikci budoucnosti (rozvojový potenciál pro 30 let - 2050). Program, sledované informace a data se budou zabývat podstatnými jevy v kulturní krajině na pozadí politických a společenských změn, které zásadně měnily strukturu osídlení i krajiny, demografii, způsob hospodaření a mnoho dalšího. Zásadní změny osídlení i krajiny jsou spojeny zejména se změnami vlastnictví pozemků i nemovitostí v průběhu sledovaného období. Časovým rámcem tématu je poválečný stav a následné etapy celospolečenských změn 1950 – 1990, 1990 – 2020 a 2020 – 2050. Územní rámec tématu jsou katastry obcí postižených odsunem německy mluvícího obyvatelstva na Znojemsku.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 4. Revitalizace církevních staveb a areálů pro sekularizovanou společnost

  Hledání nových aktuálních konceptů pro obnovu a revitalizaci církevních objektů a areálů v novém společenském a urbánním kontextu. Téma je zaměřeno na zhodnocení potenciálu stávajících nevyužívaných nebo málo využívaných církevních staveb a areálů novými funkcemi při zachování jejich kulturní, architektonické a urbánní hodnoty.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 5. Rozvoj a obnova brownfield území v mezinárodním kontextu

  Výzkum bude vycházet z informací o území Národní databáze brownfieldů spravované Agenturou CzechInvest – státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Výzkum se zaměří na stav a perspektivy rozvoje brownfield území v ČR s ohledem na příležitosti a poučení z vývoje.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinný-ano