Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: SAk. rok: 2021/2022Zaměření: Konstrukce a statika staveb

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb.
Jeho studium je cíleně zaměřeno do jednotlivých specializací oboru a zaměření, a to na Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, Navrhování betonových a zděných konstrukcí, Stavební mechaniku a Geotechniku.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staticky zatížených nosných konstrukcí pozemních staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Pozemní stavby zaměření Konstrukce a statika staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CL001Betonové konstrukce (S)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CO001Kovové konstrukce 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CA001Matematika 5 (S)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CD007Metoda konečných prvkůcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CH014Nauka o budovách 2cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CD003Pružnost a plasticita cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CH016Sanace a adaptace budovcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CB001Aplikovaná fyzikacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CD005Dynamika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CF002Speciální metody zakládání (S)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CD006Teorie spolehlivosti cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CO051Modelování kovových a dřevěných konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265085ano
CL053Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265085ano
CD051Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (S)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265085ano
CD052Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265086ano
CL052Statika při rekonstrukcích (S)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265086ano
CO053Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265086ano
CL056Diplomový seminář (S-BZK)cs2Povinně volitelnýC1 - 265087ano
CO067Diplomový seminář (S-KDK)cs2Povinně volitelnýC1 - 265087ano
CD053Diplomový seminář (S-STM)cs2Povinně volitelnýC1 - 265087ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CL005Speciální betonové konstrukce (S)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CO004Speciální kovové konstrukce (S)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CZ052Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265089ano
CZ057Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135089ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2Povinně volitelnýP - 265089ano
CO054Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265090ano
CD056Nelineární mechanika cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265090ano
CL060Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (S)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265090ano
CF053Aplikace inženýrských úloh z geotechniky cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265091ano
CL054Automatizace výpočtů betonových konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265091ano
CO055Diagnostika a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265091ano
CD057Spolehlivost a teorie porušování materiálů cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265091ano
CL057Specializovaný projekt (S-BZK)cs8Povinně volitelnýklC1 - 265092ano
CO068Specializovaný projekt (S-KDK)cs8Povinně volitelnýklC1 - 265092ano
CD058Specializovaný projekt (S-STM)cs8Povinně volitelnýklC1 - 265092ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
5085 CO051, CL053, CD051
5086 CD052, CL052, CO053
5087 CL056, CO067, CD053
5089 CZ052, CZ057, CZ056
5090 CO054, CD056, CL060
5091 CF053, CL054, CO055, CD057
5092 CL057, CO068, CD058