Detail oboru

Automobilní a dopravní inženýrství

FSIZkratka: M-ADIAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory, či stavební, transportní a zemědělské stroje.. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.

Klíčové výsledky učení

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory nebo na dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel, spalovacích motorů, dopravní a manipulační techniky a stavebních strojů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent této specializace se uplatní především v konstrukcích, výpočtových odděleních a vývojových i výzkumných zkušebnách, u výrobních, opravárenských a provozních firem jako konstruktér či projektant, výpočtář, zkušební či servisní technik, manažér, atd.
Úspěšný absolvent může dále pokračovat po složení přijímací zkoušky v doktorském studiu, především v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QDDDiplomový projekt I (M-ADI)cs (en)6PovinnýklC1 - 52ano
QSISoudní inženýrstvícs3PovinnýzkP - 26ano
QDSSpolehlivost dopravních strojů a zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
QAPAlternativní pohonycs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 131ano
QAMAplikovaná mechanika stavebních a transportních strojůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
QMVAutomobilycs (en ,en)6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 261ano
QMOPočítačové simulace v automobilovém průmyslu IIcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
QLDProjektování a logistika dopravních a manipulačních zařízenícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 131ano
NSMStroje pro výrobu stavebních materiálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 261ano
QA0Koncepční vývoj automobilucs2VolitelnýCPP - 26ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
QM0Počítačové navrhování strojů MARCcs3VolitelnýklP - 13 / CPP - 26ano
QLPStavba lodí a plavidel cs2VolitelnýklP - 13 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
QDPDiplomový projekt (M-ADI)cs (en)12PovinnýklVD - 169ano
QD6Seminář k diplomové práci (M-ADI)cs3PovinnýklC1 - 26ano
QE1Systémy, řízení a mechatronika automobilůcs6Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
QPVPříslušenství motorových vozidelcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 132ano
NSKStroje pro stavbu komunikacícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ano
QSSTechnika snižování průmyslových škodlivincs4Povinně volitelnýzkP - 262ano
QTETepelný management vozidelcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ano
QD0Zpracování jízdních datcs2VolitelnýCPP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
2 9 QPV, NSK, QSS, QTE
1 15 QAP, QAM, QMV, QMO, QLD, NSM