Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: M-AIŘAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem je výchova odborníků pro vývoj a aplikace informačních technologií, navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky. Zaměřuje se přitom nejen na problematiku průmyslové výroby, ale také na oblasti nevýrobní automatizace, důraz je kladen na komplexní systémový přístup k automatizaci. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na umělé inteligenci. Absolventi se mohou uplatnit ve firmách, zabývajících se projektováním a vývojem informačních, řídicích a regulačních systémů, tvorbou softwarových produktů, prodejem programů a počítačů. Dále se mohou s výhodou uplatnit u organizací z nejrůznějších oblastí lidské činnosti jako odborníci pro zavádění a provoz automatizačních prostředků, informačních systémů a systémů podpory projekčních, výrobních, marketingových a ekonomicko-správních činností. Mohou pracovat např. jako analytici, systémoví inženýři, správci počítačových sítí a informačních systémů, systémoví programátoři, projektanti a provozní inženýři automatizačních a informačních systémů, operátoři či jako poradci v oblasti automatizace.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je výchova odborníků pro navrhování, realizaci a užívání automatizačních prvků a systémů s využitím moderní výpočetní techniky a pro vývoj a aplikace informačních technologií zejména v oblasti strojírenství.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění jako specialisté pro vytváření a provoz informačních a automatizačních systémů či jako poradci v oblastech automatizace a informatiky. Mohou se uplatnit rovněž jako analytici, systémoví či specializovaní programátoři, správci počítačových sítí a informačních a znalostních systémů.
Absolventi magisterského oboru mohou pokračovat ve studiu v příbuzných doktorských studijních programech a získat titul doktor (Ph.D.).

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAP-KAplikovaná elektronika a elektrické pohonycs4Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
FSI-KSimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VSV-KStrojové viděnícs5Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
VTG-KTeorie grafů a grafové algoritmycs6Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VVF-KVyšší formy řízenícs6Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 35 / L - 4ano
VPG-KPočítače a grafikacs4Povinně volitelnýklKK - 17 / K - 351ano
VPW-KProgramování pro Windowscs4Povinně volitelnýklKK - 17 / K - 351ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VTR-KAlgebraická teorie řízenícs4PovinnýklKK - 9 / K - 17ano
VD9-KDiplomový projekt (M-AIŘ)cs12PovinnýVD - 156ano
VPP-KOptimalizace procesů a projektůcs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VPK-KPočítačová komunikacecs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VD8-KSeminář k diplomové práci (M-AIŘ)cs4PovinnýKK - 9 / K - 17ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 VPG-K, VPW-K