Detail oboru

Ekonomika a procesní management

FPZkratka: BAK-EPMAk. rok: 2018/2019

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 13.12.2007Akreditace do: 31.12.2019

Profil

Cílem studijního oboru Ekonomika a procesní management je poskytnout uchazečům se středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá potřebné mezioborové teoretické znalosti i praktické dovednosti. Obor Ekonomika a procesní management je určen na výchovu odborníků v oblasti ekonomické, informační a řídící činnosti při řízení výrobních procesů a technologií. Obor prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, mezi které patří řízení procesů uplatněním principu 3S, týmové spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotového managementu apod. Absolventi bakalářského oboru najdou uplatnění v managementu, ekonomických útvarech, v managementu výroby na úrovni firmy, provozu a dílny. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).

Klíčové výsledky učení

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent se uplatní na nižších a středních řídících funkcích v podnicích strojírenského zaměření, v managementu výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
infPInformatikacs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
BkvmPKvantitativní metodycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
mak1PMakroekonomie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
Bma1PDMatematika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
EPOPodniková ekonomikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
HA1PZHospodářská angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
HA2PZHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
sooPSystémy odměňování v organizacíchcs4VolitelnýklP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BmanPManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
Bma2PDMatematika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
mik1PMikroekonomie 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ucePÚčetnictvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BumvPÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 39ano
zdPZpracování datcs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
HA2PLHospodářská angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
HA3PLHospodářská angličtina 3en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru3VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BbpPDBezpečnost prácecs3PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
fpPDFinance podnikucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BmarPMarketingcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BoprPObčanské, obchodní a pracovní právocs2PovinnýzkP - 26ano
BopvPOrganizace přípravy výrobycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
BpmPProcesní managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
ssrPSpolečenský styk a rétorikacs3PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
BstatPStatistikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NJ1ANěmecký jazyk A2 - 1de3VolitelnýklCj - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BbezPDBezpečnost IS/ITcs5PovinnýklP - 20ano
BmvPManagement výrobycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
BpisPDPodnikové systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
Bp1PDPraxe 1cs3PovinnýklPX - 80ano
BrprPŘízení projektůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
BtoPTechnologie obráběnícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 39ano
emPEnviromentální managementcs3Povinně volitelnýklP - 26PV4ano
BtodPTransfer technologií a ochrana duševního vlastnictvícs2Povinně volitelnýklP - 26PV4ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
NJ2ANěmecký jazyk A2 - 2de3VolitelnýklCj - 26ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
rkPKalkulace a rozpočty cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BlogaPLogisticsen5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MTZPDMetodika tvorby závěrečných pracícs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
Bp2PDPraxe 2cs3PovinnýklPX - 80ano
BpdsPDPředdiplomní seminářcs11PovinnýklC1 - 26ano
BttPTechnologie tvářenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BdisPDDiplomní seminářcs16PovinnýklSD - 20ano
BmzPManagement zásobcs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 20ano
BoppPDObchod a podpora prodejecs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
BrkvPŘízení kvalitycs4Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0VolitelnýP - 13 / C1 - 13ano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV2 1 HA2PL, HA3PL
PV1 1 HA1PZ, HA2PZ
PV4 1 emP, BtodP
PV3 1
PV5 1