Detail oboru

Konstrukční inženýrství

FSIZkratka: M-KSIAk. rok: 2018/2019

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2004Akreditace do: 31.8.2022

Profil

Cílem oboru je osvojení konstrukčních principů a návrhových metod, které absolventi využijí při vývoji nových produktů a zařízení v široké škále strojírenských oborů. Smyslem není získání samoúčelných teoretických znalostí, ale zvládnutí aplikace inženýrského přístupu a týmové spolupráce. Studium vychází z projektově orientovaného způsobu výuky, která klade důraz na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí. Schéma semestru je následující:

  • 1.-7. týden – bloková výuka, kde studenti získají vědomosti z oblasti řízení projektu, inženýrských analýz, počítačového navrhování, technické diagnostiky, řízení strojů a procesů, tribologie, návrhů prototypů a jejich testování.
  • 7.-13. týden – projektová výuka v rámci které studenti pracují v týmech na zadaných projektech.
  • Zkouškové období – obhajoba projektů před komisí.
V prvním semestru slouží projekty k praktickému ověření obecně známých principů s použitím teoretických vědomostí (např. chování prutových konstrukcí, dynamika soustav či ověření teorie hydrodynamického mazání). V následujících semestrech jsou zadávané úkoly zaměřeny na realizaci komplexních interdisciplinárních problémů a na rozvoj schopnosti studentů interpretovat dosažené výsledky. Studenti ve všech fázích projektově orientované výuky pracují v laboratořích a dílnách a konzultují danou problematiku pod vedením odborného garanta.

Studijní plán oboru a náplň jednotlivých předmětů odráží nové a rychle se vyvíjející technologie a interdisciplinární vědní obory, jako jsou např.:
  • 3D digitalizace a reverzní inženýrství,
  • inženýrské analýzy a simulace,
  • aditivní technologie výroby kovových a plastových prototypů,
  • nastupující vědy a technologie, řízení strojů a procesů.
Důležitým prvkem studia je diplomová práce, na které studenti pracují v průběhu celého magisterského studia. Zadání diplomových prací vychází z aktuálních výzkumných projektů a průmyslové spolupráce. Výstupem práce je funkční zařízení nebo publikace.

Klíčové výsledky učení

Studenti získají komplexní znalosti pro navrhování strojních uzlů a zařízení. Absolventi oboru dokáží vytvářet a používat 3D digitální data pro návrh, simulaci a výrobu finálních produktů. Při inovaci strojírenských dílů dokáží aplikovat pokročilé přístupy reverzního inženýrství a technické diagnostiky. Díky projektově orientované výuce mají praktické zkušenosti s řešením multidisciplinárních problémů včetně experimentálního ověření a validace výsledků.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi oboru najdou uplatnění jako konstruktéři, projektoví manažeři, vývojoví specialisté, výzkumní a vývojoví pracovníci či obchodníci v oblasti strojírenství. Studenti se zájmem o vědeckou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu. Osobní příběhy absolventů naleznete zde: studuj KI.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZEMMěření a experimentcs4Povinnýzá,zkP - 16 / C2b - 16ano
ZSY-AMetoda konečných prvků - ANSYS Classicen (cs)5PovinnýklP - 5 / CPP - 30ano
ZM1Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceroscs (en)5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 63ano
ZRSŘízení projektucs3PovinnýklP - 18 / CPP - 18ano
ZTRTribologiecs5Povinnýzá,zkP - 10 / CPP - 13 / C2b - 13ano
ZKPTýmový projektcs5Povinnýzá,zkCPP - 105 / C2b - 42ano
0ZPAventics pneumobil racingcs3Volitelný (nepovinný)klC1 - 13 / C2b - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZDIDiagnostické systémycs5Povinnýzá,zkP - 12 / C2b - 20ano
ZIPKonstrukční projektcs5Povinnýzá,zkCPP - 108 / C2b - 27ano
ZAWMetoda konečných prvků - ANSYS Workbenchcs5PovinnýklCPP - 30ano
ZNVNastupující vědy a technologiecs3PovinnýzkP - 39ano
ZM2Reversní inženýrství a modelování plochcs (en)5PovinnýklCPP - 39ano
ZAEŘízení strojů a procesůcs2PovinnýklP - 2 / CPP - 12 / C2b - 12ano
QVPVirtuální prototypycs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
ZSEZáklady vědecké a odborné práce cs3PovinnýklCPP - 26ano
0PPZPrůmyslový projekt (M-KSI)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZATAditivní technologiecs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 13 / C2b - 13ano
ZDPDiplomový projekt I (M-KSI)cs6PovinnýklC1 - 78ano
ZKRInženýrský projektcs5PovinnýklCPP - 78 / C2b - 26ano
ZOKOcelové konstrukcecs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 14 / C2b - 12ano
ZPPPlastové prototypycs5PovinnýklP - 21 / C2b - 26ano
ZRI-A3D optická digitalizace a inspekce strojních dílůen (cs)6Povinnýzá,zkP - 10 / CPP - 16 / C2b - 13ano
VG0Základy grafického programování v LabVIEWcs3Volitelný (nepovinný)C2b - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ZD5Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS)cs24PovinnýVD - 156 / C2b - 130ano
ZD6Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS)cs4PovinnýC1 - 26ano
TAIAnalýza inženýrského experimentucs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 13ano
RDOModelování a simulacecs (en)3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / CPP - 13 / C2b - 13ano
TNMNumerické metody analýzy obrazůcs (en)4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / CPP - 26ano
MZHZáklady hydroelasticitycs4Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C2b - 13ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano