Detail oboru

Audioengineering

FEKTZkratka: PU-AUDAk. rok: 2017/2018

Program: Audioengineering

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.10.2015Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové magisterské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a digitálního zpracování zvukových signálů a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Magisterský obor lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na audio inženýrství nebo multimédia.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku zpracování zvukových signálů či multimédia.
Své teoretické znalosti si student může doplnit studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních audio technologií a znalosti o jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalacích atd. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování, kompresi a přenos až po technickou realizaci audio systémů, od hudební teorie přes studiovou praxi po zvukové a multimediální instalace. Je obeznámen s problematikou prostorové akustiky a ozvučování moderními zvukovými systémy.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi jsou plně kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky a multimédií. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe, ozvučování a technické realizace zvukových systémů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných, souvisejících oblastech.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a úspěšné složení talentové přijímací zkoušky a písemné zkoušky z oblasti zvukové techniky.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UUM1Art of New Media - Art and Technology 1en4Povinnýne
USP3Sound Recording Practice 1en4Povinnýne
UVTMVideo Technology and Multimediaen5Povinnýzá,zkne
USA1Auditory Analysis 1en4Volitelný oborovýne
UFT1Film Making 1en4Volitelný oborovýne
UIN1Instrumentation 1en4Volitelný oborovýne
NDREDifferential equations in electrical engineeringen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 13ne
NTEOElectronic Circuits Theoryen7Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 26ne
NPSOProbability,statistics,operations researchen5Volitelný mimooborovýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ne
XJA3Angličtina konverzacecs3Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26ne
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
UKO1Creative Personality 1en4Volitelný všeobecnýne
UTK1Fundamentals of Composition Theory 1en4Volitelný všeobecnýne
UDH3History of Music in 18th and 19th Century 1en6Volitelný všeobecnýne
UDV1History of Vocal Music 1en6Volitelný všeobecnýne
UOH1Orchestal Play 1en2Volitelný všeobecnýne
NPRIProject management of innovationen6Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26 / O - 13ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UUM2Art of New Media - Art and Technology 2en5Povinnýzkne
NCSIDigital Signal Processingen6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
USP4Sound Recording Practice 2en4Povinnýne
NADPA/D and D/A Convertersen6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ne
USA2Auditory Analysis 2en5Volitelný oborovýklne
NNAVComputers and peripheral devicesen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ne
UFT2Film Making 2en5Volitelný oborovýklne
UIN2Instrumentation 2en5Volitelný oborovýzkne
NMATMatrices and tensors calculusen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ne
NMIAMicrocontrollers for Advanced Applicationsen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 27 / O - 12ne
NMNMModern Numerical Methodsen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / Cp - 13 / Cp - 13ano
CSCPThe C++ Programming Languageen4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / Cp - 26 / A - 13 / A - 13ne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26ano
UKO2Creative Personality 2en4Volitelný všeobecnýne
UTK2Fundamentals of Composition Theory 2en5Volitelný všeobecnýzkne
UDH4History of Music in 18th and 19th Century 2en7Volitelný všeobecnýzkne
UDV2History of Vocal Music 2en0Volitelný všeobecný-ne
UOH2Orchestal Play 2en2Volitelný všeobecnýne
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NJA3English Everyday Conversationen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
NJA3English Everyday Conversationen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
NEFEEnglish for Lifeen4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 13 / P - 13 / Cj - 13 / Cj - 13ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UAZSAcoustics and Audio Systemsen6Povinnýzá,zkne
UIE1Interactive Electronics in Practice 1en4Povinnýne
UM2TSemestral Projecten2Povinnýklne
UKM1Composition of Multimedia Works 1en4Volitelný oborovýne
ZPOeDigital Audio Signal Processingen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ne
NSPRDigital Signal Processorsen6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / L - 26ne
UZI1Fundamentals of Interactive Computer Music 1en4Volitelný oborovýne
UIN1Instrumentation 1en4Volitelný oborovýne
NPPRComputer-supported solution of engineering problemsen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
NDTVDigital Television and Radio Systemsen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26ano
NPSOProbability,statistics,operations researchen5Volitelný mimooborovýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ne
XAEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
UKO1Creative Personality 1en4Volitelný všeobecnýne
UTK1Fundamentals of Composition Theory 1en4Volitelný všeobecnýne
UDH3History of Music in 18th and 19th Century 1en6Volitelný všeobecnýne
UDV1History of Vocal Music 1en6Volitelný všeobecnýne
NPOMManagement Minimumen4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26ne
UOH1Orchestal Play 1en2Volitelný všeobecnýne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
UXUPArt projecten5Povinnýklne
UMSTDiploma Thesisen20Povinnýne
UIE2Interactive Electronics in Practice 2en5Povinnýklne
UXMTProfessional Practiceen0Povinnýne
UKM2Composition of Multimedia Works 2en4Volitelný oborovýne
UZI2Fundamentals of Interactive Computer Music 2en5Volitelný oborovýklne
UIN2Instrumentation 2en5Volitelný oborovýzkne
NZPRSpeech processingen6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 39ne
NGMPGraphic and Multimedia Processorsen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 13ne
NMATMatrices and tensors calculusen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 18 / Cp - 18 / O - 8 / O - 8ne
NMNMModern Numerical Methodsen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / P - 39 / Cp - 13 / Cp - 13ano
NPZOPokročilé techniky zpracování obrazuen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 39ne
CSCPThe C++ Programming Languageen4Volitelný mimooborovýklCp - 26 / Cp - 26 / A - 13 / A - 13ne
JAH2Audiotechnika v angličtiněcs2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26 / COZ - 26ano
UKO2Creative Personality 2en4Volitelný všeobecnýne
UTK2Fundamentals of Composition Theory 2en5Volitelný všeobecnýzkne
UDH4History of Music in 18th and 19th Century 2en7Volitelný všeobecnýzkne
UDV2History of Vocal Music 2en0Volitelný všeobecný-ne
UOH2Orchestal Play 2en2Volitelný všeobecnýne
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NJA3English Everyday Conversationen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
NJA3English Everyday Conversationen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26 / Cj - 26ne
NEFEEnglish for Lifeen4Volitelný všeobecnýzá,zkP - 13 / P - 13 / Cj - 13 / Cj - 13ne