Detail předmětu

Matematická analýza 1

FIT-IMA1Ak. rok: 2021/2022

Limita, spojitost a derivace funkce. Extrémy a průběh funkce. Aproximace a interpolace. Neurčitý a určitý integrál.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientovat se v základních problémech matematické analýzy a použit derivace a integrály při řešení konkrétních úloh.

Prerekvizity

Středoškolská matematika.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemné testy během semestru (pět 6bodových testů).

Učební cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy a metodami matematické analýzy. Důraz je kladen na zvládnutí praktického použití těchto metod k řešení konkrétních úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná (na přednáškách však účast nebude kontrolována), neúčast na cvičeních musí být omluvena.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Knichal, V., Bašta, A., Pišl, M., Rektorys, K., Matematika I, II, SNTL Praha, 1966. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Pojem funkce jedné reálné proměnné, vlastnosti funkcí a základní operace s funkcemi.
 2. Elementární funkce jedné reálné proměnné.
 3. Limita a spojitost funkce. Limita posloupnosti.
 4. Derivace a diferenciál funkce.
 5. Derivace vyšších řádů. Taylorův polynom. Extrémy funkce.
 6. Průběh funkce.
 7. Interpolace a aproximace.
 8. Numerické řešení rovnic.
 9. Neurčitý integrál, základní metody integrace.
 10. Určitý Riemannův integrál, jeho aplikace.
 11. Nevlastní integrál.
 12. Numerické integrování.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příklady probírané na cvičeních jsou voleny tak, aby vhodným způsobem doplňovaly přednášky.

Elektronické učební texty

Krupková, Fuchs: Matematická analýza pro FIT (cs)
Fajmon, Hlavičková, Novák, Vítovec: Numerická matematika a pravděpodobnost (cs)
Kolářová: Matematika 1 - Sbírka úloh (cs)
Novák, M., Matematika 3 - Sbírka příkladů z numerických metod (cs)