Detail předmětu

Programování v Delphi

FSI-0PDAk. rok: 2020/2021

Předmět by měl posluchače seznámit s programovacími technikami prostředí Delphi 7, vysvětlit principy objektově orientovaného programování, naučit pracovat s datovými soubory (binárními i textovými) a vyvíjet jednoduché aplikace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Programování v jazyce Pascal, objektově orientovaného programování, tvorba vlastních aplikací, práce s datovými soubory.

Prerekvizity

Základní znalosti jazyka Pascal

Doporučená nebo povinná literatura

Martišek, D.: Algoritmizace a programování v Delphi, Littera, Brno 2007, p. 232

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet - tvorba vlastní aplikace

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti programování, které mohou posluchači využit pro tvorbu především matematických aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nahrazení zameškané výuky je možné absolvováním testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-FIN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program B-MAI-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování základů programovacího jazyka Pascal
( proměnné, konstanty, typy, příkazy, podmínky, cykly, procedury, funkce..... )
2. Objektově orientované programování
( objekty, struktura objektu, definice procedur a funkcí )
3. Práce se soubory
( čtení, zápis, mazání, tvorba adresářů .... )
4. Práce s formuláři
( menu, typy formulářů, procedura Showmodal.... )
5. Komponenty DELPHI
( Button, BitBtn, SpeedButton, CheckBox, RadioButton, StringGrid, Edit, Memo ...... )
6. Dynamické promenné
( pole, práce s poly, procedura Move ..... )
7. Komponenta Image
( Bitmap, Canvas, vykresování grafů, práce s obrazem ..... )
8. Práce s textovým souborem
( načtení dat a jejich zpracování...... )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
9. Instalace komponent
( tvorba vlastní komponenty )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
10. Užití instalátoru InstallShield
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
11. Instalace DLL knihoven
( tvorba vlastní DLL knihovny )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
12. Spouštění jinch aplikací
( zjištění běžící aplikace ..... )
- Vývoj vlastního projektu v Delphi
13. Dokončení vlastního projektu v Delphi