Detail předmětu

Procesy čištění odpadních vod

FAST-NCB007Ak. rok: 2024/2025

Druhy odpadních vod dle jejich původu, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, pokročilé oxidační procesy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Vstupní znalosti

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod, plyny ve vodách, pH, neutralizační kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha, tvrdost vody, životní podmínky mikroorganizmů ve vodách, biochemické procesy ve vodách, přirozené způsoby čištění odpadních vod, anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je získat znalosti o funkci a využití chemických a fyzikálně chemických procesů při čištění odpadních vod.

Student zvládne cíl předmětu, tj. základní procesy a postupy čištění odpadních vod: iontová výměna, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, anaerobní reaktory, odstraňování dusíku a fosforu a k chemii a technologii vody.

Základní literatura

ŽÁČEK, Ladislav. Chemické a technologické procesy úpravy vod. Brno: NOEL 2000, 1999. ISBN 80-86020-22-2.

(CS)

ARSOV, Roumen, Jiri MARSALEK, Ed WATT a Evzen ZEMAN, ed. Urban Water Management: Science Technology and Service Delivery [online]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003 [cit. 2022-10-26]. ISBN 978-1-4020-1540-3. Dostupné z: doi:10.1007/978-94-010-0057-4

(EN)

DOHÁNYOS, Michal, Jan KOLLER a Nina STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. 2. vyd. Praha: VŠCHT, 2007. ISBN 978-80-7080-619-7.

(CS)

Doporučená literatura

TEBBUTT, T .H .Y. Principles of water quality control. United Kingdom: Butterworth Heinemann, 1997. ISBN 978-0-7506-3658-2. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Druhy odpadních vod, dle původu.

2. Extrakce.

3. Stripování.

4. Čiření.

5. Adsorpce.

6. Srážecí procesy.

7. Neutralizace.

8. Odlučování lehkých částic.

9. Dělicí metody na principu polopropustných membrán.

10. Pokročilé oxidační procesy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina, bezpečnost a organizace práce v laboratoři, počítání příkladů.

2. Stripování amoniaku.

3. Čiření organickým koagulantem.

4. Adsorpce na aktivní uhlí.

5. Odlučování nepolárních extrahovatelných látek.

6. Odstraňování mědi cementací.

7. Oxygenační kapacita aerační nádrže.

8. Srážení kyanidů síranem železnatým.

9. Stanovení rychlosti volné sedimentace kalu, Kalový index.

10. Stanovení filtrační rychlosti suspenze, zápočtový test.