Detail předmětu

Databázové systémy

FAST-NUB019Ak. rok: 2024/2025

Základní pojmy databázové technologie, terminologie, datové modely, modelování, databázové nástroje.
Relační model dat, relační algebra, datová integrita.
Konceptuální modelování, E-R diagramy.
Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
Architektury databázových systémů.
Konkrétní databázové systémy typu ISAM a server SQL.
Praktické procvičení analytických dovedností při návrhu databázového systému zvolené předmětové oblasti v prostředí konkrétní DB aplikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Vstupní znalosti

Uživatelské znalosti operačního systému, zejména práce se soubory a složkami.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předpokladem úspěšného absolvování předmětu je:
- docházka do cvičení v rozsahu stanoveném vyučujícím,
- písemný test pokrývající témata diskutovaná na přednáškách,
- zpracování samostatné práce (implementace vlastního návrhu jednoduchého systému v prostředí konkrétního DB systému),
- prokázání orientace v konkrétním DB systému v rozsahu probíraném ve cvičeních.


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení se základními principy databázové technologie v prostředí konkrétního systému řízení báze dat. Návrh a implementace jednoduchého databázového systému.
Znalosti pro návrh a implementaci jednoduché databázové aplikace

Základní literatura

POKORNÝ, Jaroslav a Michal VALENTA. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.

(CS)

RIORDAN, Rebecca M. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha: Computer Press, 2000. Databáze. ISBN 80-7226-360-9.

(CS)

LAURENČÍK, Marek. Excel 2016: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2017. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-271-0477-2.

(CS)

Doporučená literatura

LAURENČÍK, Marek. SQL: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2018. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-271-0774-2.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Datové modely a jejich odraz v používaných databázích. 2. Relační model dat, pojem relace a její reprezentace. 3. Relační algebra. 4. Konceptuální modelování. 5.–6. Tabulky a jejich vztahy, primární a cizí klíče, E-R diagramy. 7. Indexovací techniky. 8. Referenční integrita. 9. Jazyk SQL, příkazy podmnožin DDL a DML. 10. Konstrukce komplexního příkazu SELECT. 11. Pohledy, uložené procedury v jazyce TSQL. Transakční zpracování a řízení přístupu. 12. Moderní databázové systémy Oracle, MySQL, SQL Server, ISAM systémy. 13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Porovnání práce s daty v ukázkové aplikaci na úrovni uživatelského rozhraní aplikace a uživatelského rozhraní vlastního databázového systému. 2. Použití jednoduchých nástrojů pro zjišťování informací (řazení a filtrování). Import a export dat. 3. Definice struktury tabulek, datové typy, realizace integritních omezení. 4.–6. Formulace dotazů pro zjišťování informací. 7.–9. Nastavení relací mezi tabulkami, formulace komplexních dotazů, použití formulářů pro vytvoření uživatelského rozhraní. 10.–12. Zadání a konzultace samostatné práce. 13. Odevzdání samostatné práce, závěrečný test.