Detail předmětu

Základy geotechniky

FAST-NFB021Ak. rok: 2024/2025

Předmět a obsah oboru geotechnika.
Základové půdy a jejich klasifikace.
Vlastnosti základových půd a mezní stavy základové půdy.
Základy pozemních staveb – plošné a hlubinné.
Geofyzikální průzkum, průzkumné práce inženýrské geologie a polní zkoušky mechaniky hornin.
Stabilita svahů a skalních stěn, sesuvy.
Typy a specifika podzemních staveb, metody jejich výstavby.
Instrumentace a monitoring v geotechnice.
Geodetické metody používané v geotechnice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Vstupní znalosti

Všeobecné znalosti ze stavebnictví, techniky a přírodních věd.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Student zvládne všeobecný přehled o geotechnických disciplínách: mechanice zemin a hornin, inženýrské geologii, zakládání staveb a podzemních stavbách - základní typy, specifika a technologie konstrukcí a prací. Bude seznámen s instrumentací a monitoringem v geotechnice a s geodetickými metodami v ní používanými.
Student absolvováním předmětu "Základy geotechniky" získá všeobecný přehled o geotechnických disciplínách: mechanice zemin a hornin, inženýrské geologii, zakládání staveb a podzemních stavbách (základní typy, specifika a technologie konstrukcí a prací). Bude seznámen s instrumentací a monitoringem v geotechnice a s geodetickými metodami v ní používanými.

Základní literatura

Mencl, V. Mechanika zemin a skalních hornin, Praha: Academia, 1966, 978-800-7234-739-1.

(CS)

Turček, P. a kol. Zakládání staveb. Bratislava: Jaga Group, 2005, ISBN 80-8076-023-3. 

(CS)

Klepsatel, F. Mařík, L. Frankovský, M. Městské podzemní stavby. Bratislava: Jaga Group, 2005, ISBN 80-8076-021-7. 

(CS)

Budhu, M. Soil Mechanics and foundations (3rd edition). John Wiley & sons, inc, 2010, ISBN 978-0-470-55684-9.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předmět a obsah geotechniky. Základové půdy a jejich klasifikace. Klasifikace skalních a poloskalních hornin. 2. Vlastnosti základových půd a jejich stanovení. 3. Základy staveb (plošné a hlubinné). Mezní stavy základové půdy. 4. Technologie provádění základových konstrukcí. 5. Průzkumné práce inženýrské geologie. 6. Polní zkoušky mechaniky hornin. 7. Stabilita svahů a skalních stěn. Sesuvy. 8. Typy a specifika podzemních staveb. Metody výstavby. 9. Deformace prostředí při podzemních stavbách. 10. Instrumentace a monitoring v geotechnice. 11. Geodetické metody používané v geotechnice. 12. Exkurze. 13. Závěr a souhrn látky.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace zemin a skalních hornin. 2. Inženýrskogeologický profil. 3. Plošný základ. 4. Hlubinný základ - pilota. 5. Poklesy nad raženým tunelem. 6. Kontrola úloh a zápočet.