Detail předmětu

Složení a vlastnosti přírodních vod

FAST-NCB006Ak. rok: 2024/2025

Chemické rovnováhy, anorganické látky a hlavní anorganické polutanty, organické látky a hlavní organické polutanty, plyny, základy analytiky vody, eutrofizace, samočištění, hydrochemická klasifikace povrchových, podzemních, minerálních a atmosférických vod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Vstupní znalosti

Chemické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, základy hydrochemie a analytické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod
Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrochemie podzemních a povrchových vod.

Základní literatura

MALÁ J. Složení a vlastnosti přírodních vod. Studijní opora. Brno: CERM, 2006. 

(CS)

Doporučená literatura

PITTER, P. Hydrochemie. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Praha, 2015. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Chemické rovnováhy, pH. 2. Anorganické makrosložky, železo, mangan. 3. Hliník, síra, křemík, bor, halogeny. 4. Uhlík, vápenatouhličitanová rovnováha, plyny. 5. Dusík, fosfor. 6. Organické látky. 7. Přeměny látek ve vodním prostředí. 8. Životní prostředí a jeho ochrana. 9. Anorganické polutanty ve vodách. 10. Organické polutanty ve vodách. 11. Vybrané analytické metody, skupinová stanovení organických látek. 12. Atmosférická, podzemní, minerální a mořské voda. 13. Povrchové vody, eutrofizace, samočištění.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, bezpečnost práce v chemické laboratoři, výpočty Stanovení neutralizačních kapacit a nerovnovážných koncentrací oxidu uhličitého Fotometrické metody, sestrojení kalibrační křivky, stanovení orthofosforečnanů Stanovení dusičnanů Aktivní chlor a jeho reakce s amoniakem Redoxní reakce, redukce dichromanu siřičitanem Biochemická spotřeba kyslíku Senzorické vlastnosti vody Prezentace seminární práce Prezentace seminární práce Měření na lokalitě Měření na lokalitě Zápočet