Detail předmětu

Numerické metody 1

FAST-DAB030Ak. rok: 2024/2025

Matematické přístupy k řešení inženýrských úloh, zejména obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, cílené na numerické výpočty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Vstupní znalosti

Znalost inženýrcké matematiky na úrovni magisterského studia stavebního inženýrství na FAST VUT.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Pochopit základní principy numerických výpočtů a seznámit se s faktory, které ovlivňují numerické výpočty. Umět řešit vybrané základní úlohy numerické matematiky. Zvládnout princip iteračních metod řešení rovnice f(x)=0 a systémů lineárních algebraických rovnic, zvládnout výpočetní algoritmy. Naučit se aproximovat vlastní čísla a vlastní vektory matice. Seznámit se s problematikou interpolace a aproximace funkcí jedné proměnné a naučit se úlohy prakticky řešit. Znát principy numerické derivace a naučit se numerickou aproximaci integrálů funkce jedné a dvou proměnných.

Základní literatura

DALÍK J.: Numerické metody. CERM Brno 1997.

(CS)

VITÁSEK E.: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. Academia Praha 1994.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-GK doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-E doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Chyby v numerických výpočtech. Numerické řešení jedné rovnice pro jednu reálnou neznámou. 2. Základní princip iteračních metod. Iteračních metody řešení jedné rovnice pro jednu reálnou neznámou. 3. Normy vektorů a matic, vlastní čísla a vlastní vektory matic. Iterační metody pro systémy lineárních rovnic – část I. 4. Iterační metody pro systémy lineárních rovnic – část II. Iterační metody pro systémy nelineárních rovnic. 5. Přímé metody řešení systémů lineárních algebraických rovnic, LU-rozklad matice. Systémy lineárních rovnic se speciálními maticemi – část I. 6. Systémy lineárních rovnic se speciálními maticemi – část II. Metody založené na minimalizaci kvadratické formy. 7. Výpočet inverzních matic a determinantů, stabilita, podmíněnost. 8. Vlastní čísla – mocninná metoda. Základy interpolace. 9. Interpolace polynomiální. 10. Interpolace pomocí splajnů. Ortogonální polynomy. 11. Aproximace diskrétní metodou nejmenších čtverců. 12. Numerická derivace, Richardsonova extrapolace. Numerická integrace funkcí jedné proměnné – část I. 13. Numerická integrace funkcí jedné proměnné – část II. Numerická integrace funkcí dvou proměnných.