Detail předmětu

Řízení vodohospodářských soustav

FAST-NSB017Ak. rok: 2024/2025

Základní znaky vodohospodářských soustav, principy výstavby a provozu vodohospodářských dispečinků, obecný model řízení a regulační obvod, řízení in-line, on-line a off-line, dynamické vlastnosti vodohospodářských soustav, pojem řízení v reálném čase a operativní řízení vodohospodářských soustav, sběr, přenos, zpracování a uložení dat popisujících stav vodohospodářské soustavy, návrh modelu zásobní a ochranné funkce vodohospodářské soustavy a jejich provoz, dálkové nastavování regulačních uzávěrů, předávání informací o očekávaných průtocích a vodních stavech kompetentním orgánům a veřejnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z matematiky, hydrologie a hydrauliky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav
Schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
Schopnost sestavit modely operativního řízení ochranné funkce vodohospodářské soustavy.
Student získá základní znalosti týkající se řízení odtoku vody z povodí pomocí vodohospodářských soustav a
schopnost sestavit modely operativního řízení zásobní a ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dynamické vlastnosti VS, obecný model řízení a jeho modifikace. 2. Pojem řízení VS v reálném čase (operativní řízení)regulační obvod, řízení typu in-line, on-line a off-line. 3. Vodohospodářský dispečink, struktura, sběr, přenos a zpracování dat, příklady z praxe. 4. Řídící algoritmy použitelné pro řízení VS a uplatnění adaptivního přístupu. 5.–8. Vytvoření modelu pro simulování provozu zásobní funkce vodohospodářské soustavy. 9.–13. Vytvoření modelu pro simulování provozu ochranné funkce vodohospodářské soustavy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výběr vodohospodářské podsoustavy. 2. Napojení podsoustavy na vodohospodářský dispečink. 3.–7. Vytvoření modelu pro simulování provozu zásobní funkce vodohospodářské soustavy. 8.–12. Vytvoření modelu pro simulování provozu ochranné funkce vodohospodářské soustavy. 13. Závěrečná kontrola výstupů a udělení zápočtu.