Detail předmětu

Přírodní způsoby čištění vod

FAST-NSB019Ak. rok: 2024/2025

Úvod do problematiky, rozdělení přírodních způsobů čištění, historie využívání přírodních způsobů čištění
Čisticí procesy v půdním, vodním a mokřadním prostředí, význam vegetace, složení znečištěných a odpadních vod
Průzkumové práce, nakládání s dešťovými vodami
Mehcanické předčištění odpadních vod
Návrh horizontálního filtru, problematika provozování
Návr vertikálního filtru, pulzní dávkovací systémy
Návrh stabilizační nádrže, plovoucí mokřadní ostrovy
Kombinace přírodních a umělých způsobů čištění, využití v praxi, modernizace.
Provozování přírodních čistíren

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Znalosti z hydrauliky - proudění v potrubích, hydraulika podzemní vody, hydropedologie - zejména zrnitostní rozbory, měrná a objemová hmotnost filtračních materiálů, čištění odpadních vod - mechanické čištění a kalové hospodářství, výpočet denních a maximálních průtoků, chemie a technologie vody, základní pojmy jako nitrifikace a denitrifikace, BSK, EO

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zhodnocení možnosti použití přírodních způsobů čištění vod, předností a nevýhod.
Specifika v řešení mechanického předčištění.
Znalost čistících procesů v půdním, vodním a mokřadním prostředí, jejich aplikace v různých typech zařízení.
Schopnost využití zásad návrhu nejpoužívanějších typů.
Stanovení vlivu na životní prostředí, orientace v legislativě.
Student získá přehled o možnosti použití přírodních způsobů čištění vod a znalost čistících procesů v půdním, vodním a mokřadním prostředí, jejich aplikace v různých typech zařízení.

Základní literatura

ČSN 75 6402: Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel, 2017. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 

(CS)

DWA, 2017. Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von Kläranlagen mit bepflanzten und unbepflanzten Filtern zur Reinigung häuslichen und kommunalen Abwassers: Arbeitsblatt DWA-A 262. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. DWA-Regelwerk, A 262. ISBN 38-872-1547-8.

(DE)

ÖNORM B 2505- Kläranlagen – Intermittierend beschickte Bodenfilter („Pflanzenkläranlagen“)

(DE)

Dotro, Gabriela & Langergraber, Günter & Molle, Pascal & Nivala, Jaime & Puigagut, Jaume & Stein, Otto. (2017). Biological Wastewater Treatment Series, Volume 7: Treatment Wetlands.

(EN)

sciencedirect.com - databáze vědeckých článků, vyhledání klíčových slov "treatment wetland", "vertical filter", "natural treatment", apod.

(EN)

Kořenové čistírny odpadních vod, METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO POVOLOVÁNÍ, NÁVRH, REALIZACI A PROVOZ, Michal Kriška a Miroslava Němcová, 2015, elektronická verze /pdf dostupné na https://uvhk.fce.vutbr.cz

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do přírodních způsobů čištění odpadních vod – přednosti, nevýhody, možnosti použití; legislativa. 2. Množství a složení odpadních vod, kejdy a kalů, výpočty, měření. Mechanické čištění odpadních vod malých producentů. 3. Konstrukce VKČ: dělení, systémy, základní konstrukce VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním. 4. Objekty na VKČ, návrh VKČ: výpočty, konstrukce, těsnění. Vertikální VKČ. 5. Rostliny ve VKČ – funkce, použití, ošetřování. 6. Materiály pro filtrační náplně. 7. Možnosti a omezení VKČ, provozování čistíren. 8. Ekonomika čistírny - investice a provoz. 9. Stabilizační nádrže: čistící procesy ve vodním prostředí, stavební řešení, dimenze. 10. Účinnost čistírny, uhlíková stopa, srovnání s nejlepšími dostupnými technolgiemi

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní práce v programu SketchUp. 2. Pokročilé úlohy a zpracování animací v progamu SkechUp. 3. Návrh a vykreslení tříkomorového septiku. 4. Návrh a zpracování výkresu kořenové čistírny. 5. Exkurze – domovní kořenová čistírna, obecní kořenová čistírna, koupací biotop. 6. Výpočet a zpracování vizualizace stabilizační nádrže za kořenovou čistírnou. 7. Zpracování technické zprávy. 8. Kompletizace projektu domovní čistírny odpadních vod. 9.–10. Zápočtový týden – opravy a poslední úpravy.