Detail předmětu

Vybrané statě z vodárenství

FAST-NPB019Ak. rok: 2024/2025

Zdroje pitné vody a jejich kategorizace, ochrana zdrojů, speciální metody úpravy vod, moderní technologie vúpraven vod, automatizace úpraven vod, balené úpravny.
Ztráty vody a technické prostředky pro lokalizaci skrytých úniků.
Kvalita vody, měření zákalu a odkalování vodovodních sítí.
Hodnocení technického stavu distribučního systému, spolehlivost vodovodních sítí, riziková analýza vodárenských systémů.
Vývoj oboru v ČR, současné mezinárodní vědecké projekty v oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Chemie a technologie vody, Vodárenství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je souhrn aktuálních poznatků v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.
Student zvládne nové poznatky v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana. 2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem. 3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod. 4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody. 5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody, využití "chytrých vodoměrů". 6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody. 7. Hodnocení technického stavu vodovodů. 8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy. 9. Kvalita vody v distribučních systémech. 10. Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou. 11. Spolehlivost vodovodních sítí. 12. Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál. 13. Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce S1 – popis a charakteristika vybrané vodárenské soustavy. 2. Práce a konzultace na seminární práci S1. 3. Práce a konzultace na seminární práci S1. 4. Prezentace seminárních prací S1. 5. Prezentace seminárních prací S1. 6. Prezentace seminárních prací S1. 7. Účast na konferenci VODA Zlín. 8. Zadání seminární práce S2 – překlad a prezentace obsahu zahraničního odborného článku. 9. Práce a konzultace na seminární práci S2. 10. Práce a konzultace na seminární práci S2. 11. Prezentace seminárních prací S2. 12. Prezentace seminárních prací S2. 13. Prezentace seminárních prací S2, zápočet.