Detail předmětu

Vybrané statě ze stokování a ČOV

FAST-NPB023Ak. rok: 2024/2025

Předmětu seznamuje studenty s vybranou problematikou odvodnění a čištění odpadních vod z urbanizovaných celků. Předmět souvisí s širší problematikou řešenou v předmětu Stokování a čištění odpadních vod. Navazuj na obecné předměty řešené v základní fázi studia, zejména předměty hydraulika a hydrologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Hydrologie, hydroinformatika, hydraulika, stokování, čištění odpadních vod.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je souhrn veškerých aktuálních poznatků v oboru městského odvodnění s důrazem na vliv těchto zařízení na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. Předmět přináší znalosti v oblasti plánování, návrhu, řízení či rekonstrukce stokových sítí a informace z oblasti hydroinformatiky.
Student zvládne cíl předmětu: plánování, návrh, řízení a rekonstrukci stokových sítí a ČOV

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. 2. Navrhování podtlakové kanalizace. 3. Navrhování tlakové kanalizace. Způsoby dopravy odpadní vody – čerpací technika ve stokových sítích. 4. Energetická náročnost kanalizačních sítí. 5. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě. 6.–7. Moderní technologie používané v ČOV o velikosti 1-50 EO. 8.–9. Moderní technologie používané v městských ČOV. 10. Membránové procesy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. 2. Návrh venkovní podtlakové stokové sítě. 3. Návrh čerpací stanice. 4. Návrh podtlakové stanice / tlakové kanalizace. 5.–6. Návrh DČOV. 7.–8. Návrh vybrané části ČOV. 9. Návrh membrány. 10. Zápočet.