Detail předmětu

Splaveniny ve vodních tocích

FAST-NRB015Ak. rok: 2024/2025

Předmět obsahuje: Základní dělení a pojmy včetně globálních charakteristik. Vlastnosti vody, splavenin, usazenin a suspenze. Charakteristiky proudu bez i s transportem splavenin. Vymílání usazenin, usazování splavenin, pohyb splavenin včetně charakteristik pohybu splavenin, rovnice spojitosti pohybu splavenin a průtok splavenin. Měření na tocích a nádržích. Ovlivňování průtoku a pohybu splavenin. Modelování pohybu splavenin a vývoje vodních toků. Splaveniny a usazeniny ve zdržích a nádržích. Případové studie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Hydraulika, hydrologie, mechanika zemin, přehrady, nádrže, úpravy toků a jezy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Seznámení s problematikou vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích. Získání informací o prevenci i následné sanaci narušeného břehového území.
Znalosti v následujících oblastech:
- problematika vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích,
- získání informací o prevenci
- a následné sanaci narušeného břehového území.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní dělení a pojmy, globální charakteristiky. 2. Vlastnosti vody, splavenin, usazenin a suspenze. 3. Charakteristiky proudu. 4. Vymílání usazenin. 5. Usazování splavenin. 6. Pohyb splavenin – charakteristiky pohybu. 7. Pohyb splavenin – rovnice spojitosti. 8. Pohyb splavenin – průtok splavenin. 9. Měření na tocích a nádržích. 10. Ovlivňování průtoku a pohybu splavenin. 11. Modelování pohybu splavenin a vývoje koryt vodních toků. 12. Splaveniny a usazeniny ve zdržích a nádržích. 13. Případové studie.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání splaveninové studie. Podkladová data splaveninové studie. 2. Model rovnoměrného proudění vody. 3. Model rovnoměrného pohybu splavenin: počátek pohybu splavenin, křivka unášecí schopnosti toku 4. Model rovnoměrného pohybu splavenin: korytotvorný průtok, průměrný roční průtok splavenin. 5. 1D model nerovnoměrného proudění vody. 6. 1D model nerovnoměrného pohybu splavenin. 7. 1D model dlouhodobého nerovnoměrného pohybu splavenin před výstavbou hráze. 8. 1D model dlouhodobého nerovnoměrného pohybu splavenin po výstavbě hráze. 9. Výpočet zanášení nádrže na základě empiricky stanovených křivek účinnosti zanášení. 10. Porovnání ročního průtoku splavenin a rychlosti zanášení nádrže vypočítaných různými způsoby. 11. Zpráva splaveninové studie. 12. Prezentace splaveninové studie. 13. Kontrola studijních povinností. Zápočet.