Detail předmětu

Účetnictví

FAST-NVB065Ak. rok: 2024/2025

Právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb, postupy účtování.
Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví.
Finanční účetnictví.
Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů.
Evidence nákladů a výnosů.
Účetní uzávěrka a závěrka.
Práce s účetními výkazy.
Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.
Znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů.

Základní literatura

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

(CS)

Vítková, E.; Chovancová, J.; Účetnictví a daňová evidence, studijní opory, 2018, VUT FAST

(CS)

Novotný, P.; Účetnictví pro úplné začátečníky, Grada, 2022, ISBN 978-80-271-3597-4

(CS)

Doporučená literatura

Skálová, J.; Suková, A.; Podvojné účetnictví, 2022, ISBN 978-80-271-3595-0

(CS)

Dušek, J.; Sedláček J.; Daňová evidence, Grada, 2022, ISBN 978-80-271-3593-6

(CS)

Josh Bauerle; Accounting QuickStart Guide - The Simplified Beginner's Guide to Financial & Managerial Accounting For Students, Business Owners a Finance Professionals, Clydebank Media LLC, 2018, ISBN 9781945051791

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.

3. Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.

4. Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.

5. Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

6. Účtování zásob. Účtování na finančních účtech.

7. Účtování pohledávek a závazků. Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).

8. Účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků.

9. Účtování nákladů a výnosů.

10. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.