Detail předmětu

Diplomový seminář (V-VHK)

FAST-NSB018Ak. rok: 2024/2025

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuálního diplomanta vedoucí jeho diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Znalosti z oboru vodního hospodářství a vodních staveb dle individuálních požadavků vedoucího diplomové práce,
Zejména znalosti z oborů hydrologie a hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, rybníky, protipovodňová opatření, chemie a technologie vody, přírodní způsoby čištění odpadních vod, pedologie, závlahy a další

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem diplomového semináře je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.
Diplomová práce dle individuálního zadání a náplně.

Základní literatura

DRBAL, K., DUMBROVSKÝ, M. a kol. (2009): Metodický návod pro identifikaci KB.Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR

(CS)

Janeček, M., a kol. (2012). Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika PEO. Praha: Powerprint. ISBN 978-80-87415-42-9..

(CS)

Kadlec, V., Dostál, T., Vrána, K., a kol. (2014). Navrhování technických protierozních opatření: metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. ISBN 978-80-87361-29-0.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–10. Průběžná práce na zadaném tématu diplovové práce (sběr a příprava dat, měření, řešení zadané problematiky, kompletace výsledků, tvorba diplomové práce)