Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé, úroveň B2 (zkouška)

FAST-VYA013Ak. rok: 2024/2025

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty, VYA010, VYA011, VYA004 a VYA005. Obsah zkoušky částečně vychází z knihy New English File Upper-Intermediate Third Edition (Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2014) a New English File Advanced Third Edition (Clive Oxenden a Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2015).
Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá 25 minut.
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma. Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatiku a slovní zásobu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Výstupní úroveň B2. Studenti by měli umět:
- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary
- pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy

Je doporučeno aby studenti předem absolvovali zkoušku BYA002 (dříve BY002, BY51) a tyto volitelné kurzy: VYA004 a VYA005. Pokud nedostali znamku A na BYA002, studenti taky by měli, jestli je mozný, absolvovat kurzy VYA010 a VYA011.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

English File Upper Intermediate - Third Edition, Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-455864-8

(EN)

English File Advanced - Third Edition, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig and Jerry Lambert, Oxford University Press, 2015, ISBN 978-0-19-450237-5

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný