Detail předmětu

Katastr nemovitostí 3

FAST-NEA034Ak. rok: 2024/2025

Vytyčování hranic pozemků. Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) (KMD). Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Schopnost měřit pro potřeby složitých případů katastru nemovitostí. Znalost tvorby složitých geometrických plánů. Znalost základní manipulace s informačním systémem katastru nemovitostí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Student má za cíl vytvořit složité případy geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Student získá znalosti pro tvorbu složitých případů geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ověřování a potvrzování geometrických plánů. 2. Složitý geometrický plán. Typy geometrických plánů. 3. Poskytování informací z katastru nemovitostí. 4. Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa v digitální podobě (KMD). 5. Nahrazení mapy KM-D mapou DKM nebo KMD. OKO novým mapováním. Zjišťování hranic a zavádění do ISKN 6. Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem. Jednací a správní řád. 7. ISKN, seznámení se systémem, moduly systému. Modul PU, poskytování údajů, PM, podklady pro měření,postup jednoduchého právního aktu v systému. 8. RUIAN, funkčnost systému, vazby na informační systém katastru nemovitostí. 9. Aplikace stavebního zákona a zákona o územním plánování v kontextu katastrálního zákona. Prostorové vytyčení stavby z pohledu stavebního a katastrálního zákona. 10. Katastr nemovitostí a vodní zákon, energetický zákon, telekomunikační zákon. Zákon o dani z nemovitostí. Katastr nemovitostí a oceňování nemovitostí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vytyčování hranic pozemků. 2. Opravy chyb v katastru nemovitostí. 3. Identifikace parcel. Ověřování a potvrzování geometrických plánů. 4. Poskytování informací z katastru nemovitostí. 5. Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) (KMD). 6. Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem. Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí. 7 .Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). 8. Složitý geometrický plán. 9. Soudní znalectví a katastr nemovitostí. 10. Zápočet