Detail předmětu

Hydroinformatika 2

FAST-NRA016-AAk. rok: 2024/2025

1. Teoretické a praktické základy pro využívání moderních informačních a komunikačních technologií při modelování, řízení a rozhodování v oboru vodního hospodářství.
2. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů.
3. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství (srážkoodtokové modely, simulace proudění vody v potrubích a otevřených korytech, modelování proudění podzemní vody, simulace pohybu splavenin, transport rozpuštěných látek).
4. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování (využití GIS apod.).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Hydraulika, hydrologie, GIS, odborné předměty z oboru vodního hospodářství a vodních staveb

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
seznámení se základními principy a funkcí hydroinformatiky ve vodním hospodářství; poskytnout informace o vstupních datech a simulačních modelech ve vodním hospodářství; získání praktických zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.
Student splní cíl předmětu spočívající v seznámení se základy aplikace hydroinformatiky ve vodním hospodářství. Získá praktické zkušeností s využitím hydroinformatiky na semestrálních projektech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Zadání semestrálního projektu. 3.–5. Zajišťování a zpracování vstupních podkladů. 6.–7. Využití simulačních modelů ve vodním hospodářství. 8.–9. Zpracování a vyhodnocení výsledků modelování. 10. Prezentace semestrálních projektů.