Detail předmětu

Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny

FAST-NSA013Ak. rok: 2024/2025

Vybrané kapitoly z operativní hydrologie se zaměřením na neuronové sítě a nejistoty měření.
Vybrané kapitoly z fluviální geomorfologie, problematika revitalizací drobných vodních toků.
Vybrané kapitoly z hydropedologie a základy modelování v pedologii, vybrané kapitoly z aplikované hydrologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Hydrologie, hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, pedologie a závlahy, ochrana a organizace povodí a odvodňovací stavby, rybníky, pozemkové úpravy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Přehled aktuálních problemů ve vodním hospodářství krajiny a způsoby jejich řešení, samostatné řešení vybraných dílčích úloh.
Student získá přehled o aktuálních problemech ve vodním hospodářství krajiny a způsobech jejich řešení, samostatně vyřeší vybrané dílčí úlohy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nejistoty měřených hydrologických dat. 2. Metody umělé inteligence a jejich využití ve vodním hospodářství. 3.–4. Umělé neuronové sítě, jejich vlastnosti a aplikace na konkrétních úlohách. 5.–6. Základy fluviální geomorfologie, aplikace ve vodním hospodářství krajiny. 7.–8. Revitalizace drobných vodních toků, problémy a překážky, dotační programy, modelové projekty. 9. Pedotransferové funkce a vznik databáze HYPRES, program HYDRUS. 10.–11. Úvod do modelování v pedologii, pedogenetické modely, modely porézní soustavy. 12. Infiltrace, variabilita hydropedologických veličin. 13. Vybraná přednáška k aktuálnímu tématu z praxe.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení nejistot bodových a svislicových rychlostí při hydrometrování hydrometrickou vrtulí. 2.–4. Užití umělých neuronových sítí při předpovídání průměrných měsíčních průtoků. 5.–8. Hydromorfologické mapování a hodnocení vodních toků. 9.–12. Aplikace sofwaru HYDRUS (simulace proudění vody v půdním profilu, výtopová infiltrace, okrajové podmínky, komplexní zpracování matematického modelu).