Detail předmětu

Vybrané problémy informačních systémů

FIT-VPDAk. rok: 2024/2025

Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta. Problémy vizualizace. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžadují u tématu, které zpracovali a prezentovali v eseji. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Otázky k SDZ:

 1. Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 2. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 3. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu.
 4. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 5. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 6. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 7. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování.
 8. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 9. Problémy vizualizace.
 10. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

diskuze na doktorandských přednáškách, zpracování eseje na dané téma
pouze přednášky

Učební cíle

Získat přehled v pokročilém návrhu a implementaci informačních systémů.
Získat přehled o moderních informačních systémech se schopností se účastnit jejich využití i teoretického zkoumání.

Doporučená literatura

Coad, P., Yourdon, E.: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press, Engelwood Cliffs, New Jersey 1991.
Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering - A Use case Driven Approach, Addison Wesley, ACM Press 1992, p.524
Hudhes, J.,G.: Object-Oriented Databases, Prentice Hall 1991, p. 280
Petrov, A.: Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work, O'Reilly Media, 2019.
Kleppmann, M.: Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems, O'Reilly Media, 2017.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 2. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 3. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model.
 4. Data a jejich definice v OLAP modelu.
 5. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 6. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 7. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 8. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model.
 9. Objektové konceptuální modelování.
 10. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 11. Problémy vizualizace.
 12. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor