Detail předmětu

Systémy diskrétních událostí

FEKT-MPC-SDUAk. rok: 2024/2025

Systémy diskrétních událostí, typy a příklady, modelování. Modelovací aparát. Petriho sítě, autonomní a barevné Petriho sítě. Sekvenční systémy. Markovovy řetězce a procesy, systémy hromadné obsluhy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Základní znalosti modelování systémů na úrovni kurzu BPC-MOD.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Cvičení. projekt/testy na cvičení. Max. 30 bodů.
Písemná zkouška. Max. 70 bodů.

Podmínkou udělení zápočtu je účast na povinné části výuky a získání alespoň 10 bodů z projektu na cvičení.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět prezentuje problematiku systémů, které mají ze své podstaty diskrétní charakter (na rozdíl od diskrétního řízení systémů spojitých). Jedná se o systémy kusové výroby, hromadné obsluhy, dopravní systémy apod. Předmět se zabývá modelováním, řízením a optimalizací chování systémů diskrétních událostí. V náplni předmětu je i získání dovedností v práci se simulačním systémem Witness, který je špičkou v oblasti diskrétních simulačních prostředků.
Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat chování systémů diskrétních událostí
- navrhovat modely pro jednoduché systémy diskrétních událostí
- vyjadřovat modely systémy diskrétnéch událostí pomocí různých reprezentací
- určit základní statistiky systémů hromadné obsluhy
- analyzovat chování jednoduchých Markovovských sítí

Základní literatura

Václavek, P.: Systémy diskrétních událostí, příklady. ET VUT FEKT, Brno, 2008. (CS)

Doporučená literatura

Cassandras, C.G., Lafortune, S.: Introduction to Discrete Event Systems, Springer, 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systémy a modely
Automaty, základní koncepty
Jazyky a jejich vztah k automatu
Petriho sítě
Časované systémy
Hybridní systémy
Stochastické časované automaty
Řízení systémů diskrétních událostí
Markovovy řetězce s diskrétním časem
Markovovy procesy se spojitým časem
Systémy hromadné obsluhy
Řízení Markovovských řetězců a systémů hromadné obsluhy
Simulace systémů diskrétních událostí

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systémy a modely
Automaty, základní koncepty
Jazyky a jejich vztah k automatu
Petriho sítě
Časované systémy
Hybridní systémy
Stochastické časované automaty
Řízení systémů diskrétních událostí
Markovovy řetězce s diskrétním časem
Markovovy procesy se spojitým časem
Systémy hromadné obsluhy
Řízení Markovovských řetězců a systémů hromadné obsluhy
Simulace systémů diskrétních událostí