Detail předmětu

Moderní síťové technologie

FEKT-MPC-MOSAk. rok: 2024/2025

Předmět studenty seznamuje s novými trendy v oblasti moderních síťových technologií, a to především na úrovni řídicích algoritmů a mechanismů implementovaných do různých komunikačních protokolů. První část předmětu poskytuje dostatečné matematické zázemí z oblasti teorie front. Následně jsou podrobně rozebrány metody řízení toku dat na úrovni linkové vrstvy referenčního modelu OSI/ISO. Další sada přednášek je zaměřena na řídicí mechanismy protokolu TCP. Poslední rozsáhlá část předmětu řeší problematiku zajištění kvality služeb a to od základních principů až k implementačním detailům v mobilních a bezdrátových sítích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Během studia kurzu je možné získat až 100 bodů. Až 30 bodů je možné získat v rámci laboratorních cvičení za absolvování závěrečného testu. Předmět je ukončen písemnou zkouškou, za kterou je možné získat až 70 bodů.
Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v zápočtovém týdnu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobný pohled na nové principy a metody implementované v nejmodernějších síťových technologiích. Předmět je zaměřen hlavně na oblasti zajištěním kvality služeb v paketově orientovaných komunikačních protokolech.
Studenti po absolvování předmětu budou mít rozsáhlé teoretické a praktické znalosti z oblasti řízení toku dat na různých úrovních referenčního modelu OSI/ISO. Získají dále ucelený pohled na možnosti využití jednotlivých řídicích mechanismů pro zajištění kvality služeb v moderních pevných, bezdrátových a mobilních komunikačních sítích.

Základní literatura

KOTON J. Moderní síťové technologie, Brno: VUTIUM, 2014, 190 s., ISBN 978-80-214-5026-4. (CS)
PUŽMANOVÁ R., TCP/IP v kostce, KOPP, 2009, 620 s. ISBN 978-80-7232-388-3. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Teorie front - matematický popis
2) Teorie front – Kendallova klasifikace, systém front M/M/1
3) Parametry komunikačních sítí
4) Řízení propustnosti
5) Řízení toku dat a chybových stavů na linkové úrovni
6) Řízení toku dat pomocí protokolu TCP - úvod
7) Metody implementace protokolu TCP
8) Správa časovače a plovoucího okna u protokolu TCP
9) Mechanismy pro správu plovoucího okna u protokolu TCP
10) Zajištění kvality služeb v komunikačních sítích – úvod
11) Zajištění kvality služeb – dohled nad síťovým provozem
12) Zajištění kvality služeb – řízené odesílání paketů, aktivní správa front, ECN
13) Zajištění kvality služeb v bezdrátových sítích

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teorie front – základní typy front, využití Matlab SimEvents
Matlab SimEvents – návrh a analýza jednoduché sítě
Mikrotik – základní nastavení, management směrovače
Mikrotik – dynamické směrování, brigde/switch
Mikrotik – Firewall, základní nastavení
Mikrotik – Firewall, pokročilé nastavení
Mikrotik – realizace bezdrátové sítě dle 802.11
Mikrotik – realizace bezdrátové sítě dle Nstremev2
Mikrotik – zajištění kvality služeb – Simple Queues, Queue Tree
Mikrotik – pokročilá nastavení vlastností front v RouterOS
Mikrotik – IP tunely
Zápočtový test
Náhradní cvičení